Om Aarhus Beddingslaug

 

Aarhus Beddingslaug har akcepteret forslag til aftale om forpagtning af Beddingen fra den 1. oktober 2010.

På et netop afholdt bestyrelsesmøde har bestyrelsen gennemgået forslaget og der mangler kun juridisk godkendelse af kontrakten

Aarhus Beddingslaug har brugsretten til beddingen.

I menuen "Booking" ses en kalender, hvor ledig kapacitet kan ses. Ønskes tid på beddingen se booking.

Notat vedr. Stiftende generalforsamling i Aarhus Beddingslaug

Jørgen Bargisen bød velkommen til forsamlingen, der omfattede 18 medlemmer af de pr. d.d. tegnede 37 medlemmer af Aarhus Beddingslaug under stiftelse. Der var udsendt indkaldelse med dagsorden, forslag til vedtægter, samt en pressemeddelelse sendt til Jyllandsposten og Århus Stiftstidende.

Derefter blev dagsordenen fulgt.

1.       Viggo Jonasen blev valgt til dirigent.

2.       Jørgen Bargisen forelagde intensionerne i projektet og understregede nødvendigheden af at gøre en indsats for at bevare beddingen. Efter udredning af diverse spørgsmål kunne dirigenten konkludere, at forsamlingen enstemmigt vedtog, at stifte foreningen Aarhus Beddingslaug med initialerne ABL.

3.       Udkast til vedtægterne var fremlagt og enkelte ændringer blev vedtaget. Specielt blev diskuteret om TSAs medlemmer skulle have fortrinsret, hvorefter man enedes om en formulering, hvor medlemmer af ABL, samt medlemmer af foreninger med beslægtede formål, kan opnå særlige betingelser ved optagning af fartøjer mod at yde arbejde til drift og vedligeholdelse af anlægget. Det blev altså til at Træskibsforeningen ikke skulle nævnes i denne forbindelse.

4.       Anne Marie Dinesen, Jørgen Bargisen, Flemming Lefevre, Troels Knudsen og Viggo Jonasen blev valgt til bestyrelsen. Ole Glibstrupvar også foreslået og blev med det samme ad hoc tilknyttet til bestyrelsen ifg. Vedtægternes pkt. 5.4.

5.       Almindelig småsnak under eventuelt, hvorefter mødet blev hævet.

 

Comments