1ste jaar

Op Sint-Victor vinden wij het heel belangrijk dat elke leerling zich goed voelt op school omdat dit de slaagkansen bevordert.

We trachten onderwijs op maat aan te bieden door in te spelen op de noden van onze leerlingen.

Elke leerling krijgt een algemene vorming van 27 lesuren. In deze algemene vorming komen de algemene vakken aan bod die voor iedereen dezelfde zijn.

Het verschil zit in de 5 differentiatie- of remediëringsuren. Wij kozen als school om deze uren te gebruiken om enerzijds iedereen te kunnen ondersteunen waar nodig en  anderzijds om iedereen te kans te geven zich te ontplooien daar waar hij / zij goed in is.

De overstap van lager naar secundair is heel spannend en vraagt heel wat inspanningen van leerlingen. Ervaring leert ons dat structuur hierbij heel belangrijk is. Om hen hierin maximaal te ondersteunen, bieden we 1 uur Coach-It aan. Tijdens dit uur werken de leerlingen aan sociale vaardigheden, planning, leren leren en ICT.

Dankzij de taalgroepen voor Nederlands en Frans (enkel voor 1A), worden de leerlingen volgens hun tempo en niveau begeleid.

Het uur extra wiskunde zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om zich in dit vak te verdiepen.

In het tweede jaar moeten de leerlingen reeds een keuze maken tussen één van de verschillende basisopties. Om hen hier maximaal op voor te bereiden, krijgen de leerlingen elk trimester kennismakingslessen van elke basisoptie. Op deze manier kunnen ze naar het 2de jaar een doordachte keuze maken volgens hun interesses en talenten.


Indien u de ingesproken powerpoint wenst te beluisteren, gelieve de presentatie te downloaden.

PPT - op stap naar het 1ste jaar.pptx