Welke richtingen bieden jullie aan?

Is er toezicht op de speelplaats voor en na school?

Ja. De school is open vanaf 8.00 uur. Er wordt toezicht voorzien vanaf 8.00 uur en ’s avonds tot 16.00 uur. Dit is niet betalend.

Voorzien jullie studie na de schooluren?

Ja.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen tussen 16.00 uur en 17.00 uur terecht in de avondstudie om zelfstandig taken te maken of toetsen in te studeren.

Hoe ziet een schooldag eruit?

1ste en 2de graad:

1ste lesuur: 8.30 uur – 9.20 uur

2de lesuur: 9.20 uur – 10.10 uur

Speeltijd: 10.10 uur – 10.25 uur

3de lesuur: 10.25 uur – 11.15 uur

4de lesuur: 11.15 uur – 12.05 uur

5de lesuur = pauze 12.05 uur – 13.10 uur

6de lesuur: 13.10 uur – 14.00 uur

7de lesuur: 14.00 uur – 14.50 uur

8ste lesuur: 14.50 uur – 15.40 uur


3de graad:

1ste lesuur: 8.30 uur – 9.20 uur

2de lesuur: 9.20 uur – 10.10 uur

Speeltijd: 10.10 uur – 10.25 uur

3de lesuur: 10.25 uur – 11.15 uur

4de lesuur: 11.15 uur – 12.05 uur

5de lesuur = les: 12.05 uur – 12.55 uur

6de lesuur = pauze 12.55 uur – 14.00 uur

7de lesuur: 14.00 uur – 14.50 uur

8ste lesuur: 14.50 uur – 15.40 uur

Als men voor een bepaalde richting kiest, en onderweg wordt er gemerkt dat het echt niet gaat, kan er nog veranderd worden?

Dit kan enkel indien er nog plaats is in de richting waar men naartoe wenst over te stappen.

Welk platform gebruikt de school om te communiceren?

Alle officiële communicatie verloopt via Smartschool.

Hoe krijgen de ouders de nodige informatie betreffende toetsen en taken?

Via Smartschool hebben de ouders een zicht op zowel het puntenboek als de schoolagenda. Wanneer een taak of toets wordt opgegeven, is dit voor zowel de leerling als de ouder zichtbaar in de digitale schoolagenda.

Van zodra een leerkracht de punten van een toets of een taak in het puntenboek ingeeft, is dit eveneens voor zowel leerling als ouders zichtbaar.

Hoe worden ouders geïnformeerd indien de leerling het moeilijk heeft met de leerstof, niveau of andere?

Gedurende het schooljaar zijn 3 oudercontacten. Tijdens deze oudercontacten worden de rapporten en eventuele bezorgdheden van de klassenraad besproken.

Indien nodig, neemt de school ook voordien contact op met de ouders.

Is er een leerlingbegeleider?

Ja. De leerlingbegeleider staat in voor ondersteuning bij vragen en/of problemen in verband met leer- en leefhouding en werkt hiervoor samen met het directieteam en het CLB. De leerlingbegeleider is steeds beschikbaar voor een gesprek.

Wat is het beleid omtrent het gsm-gebruik?

Omwille van pedagogische redenen, is het gsm-gebruik tijdens de lessen, studie en in de rij verboden. De gsm wordt bij aanvang van het lesuur uitgeschakeld en voorzichtig in de telefoontas geplaatst, wie hierbij schade aan de gsm van een medeleerling toebrengt, is hiervoor verantwoordelijk.

De gsm mag enkel gebruikt worden op de speelplaats tijdens de pauzes. Bellen kan niet. Daarvoor kan er naar het secretariaat gegaan worden.

Wat zijn de richtlijnen in verband met afwezigheid?

Bij afwezigheid melden de ouders deze afwezigheid telefonisch vóór 9 uur de dag van afwezigheid. Een strookje uit de agenda of een doktersattest wordt in ieder geval de eerstvolgende dag van aanwezigheid aan het secretariaat bezorgd of digitaal via Smartschool doorgestuurd.

Wat is het beleid omtrent pesten?

Wij willen dat ieder van jullie zich hier thuis voelt, hier graag is. Daarom zorgen we voor:

  • preventieopdrachten tijdens de les.

  • Begeleiden en opvolgen van gepeste leerlingen en pesters via gesprekken en herstelgericht handelen.

  • Sancties bij aanhoudende pesterijen.