Oog voor lekkers

Beste ouders,

Onze school neemt al enkele jaren deel aan het project 'Oog voor lekkers'. Via dit project willen we leerlingen helpen om van fruit en groenten een dagelijkse gewoonte te maken.

Vanaf oktober krijgt uw kind elke woensdag, gedurende het hele schooljaar (30 weken), één stuk fruit op school en dit voor slecht 10,50 euro. Hiervan wordt 6 euro (dit komt overeen met 20 weken) gesubsidieerd door de overheid en 4,50 euro (10 weken) wordt afgehouden van het spaarsysteem. Jullie hoeven dus geen extra geld mee te geven voor dit project.

In de maand september brengt uw kind zelf een stuk fruit mee.

Wat verwachten wij van u?

Dat uw kind op woensdag geen koeken of andere tussendoortjes meebrengt!

Wanneer gaat dit in?

Vanaf woensdag 12 oktober 2022.

Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig uw kind aan om te proeven van fruit, groenten en melk. Geef ook op de andere dagen fruit, groenten of melk mee naar school.

Op www.oogvoorlekkers.be kunt u veel tips vinden!


Alvast bedankt voor uw medewerking!