פרוייקט מיפוי רחובות שהם

פרויקט יישובי ביוזמת ראש המועצה מר גיל לבנה ובשיתוף אגף החינוך ואגף איכות הסביבה להכרת שמות רחובות היישוב באמצעות סריקת קודי QR.

את חקר המידע ובניית כרטיסיות המידע הדיגיטליות בצעו תלמידי בתי הספר הייסודים במסגרת פרויקט מנהיגות טכנולוגית- שהםTEC, בהובלת רכזת התקשוב היישובית- רחל טנא, מנחה התכנית -אמיר גוטליב, תומכי ורכזי התקשוב הבית ספריים.

בעת הקמת היישוב בחרה ועדת השמות לבסס את כל שמות הרחובות, הכיכרות והשכונות בשוהם על החי, הצומח ואזורים בארץ ישראל.