Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit negen leerlingen, telkens drie uit:  L4, L5, L6.

De samenkomsten gebeuren onder begeleiding van de zorgcoördinator.

De leerlingenraad komt elke de twee maanden samen, dus een viertal keren per schooljaar.

Zij vergaderen over onderwerpen zoals oa. het speelplaatsproject, maar kunnen ook zelf ideeën en onderwerpen inbrengen.

De zorgcoördinator bespreekt de input van de leerlingenraad met de schoolleiding en koppelt deze terug naar de leerlingenraad.

Kandidaten melden zich in het begin van de schoolperiode bij hun klasleerkracht.

Indien meer dan drie leerlingen kandidaat zijn per klas wordt dit in overleg met de leerlingen en de klasjuf bekeken.