STORYTELLING

Storytelling of vertelkunst is een oeroude en weer opkomende podiumkunst!

In deze cursus leren we verhalen vertellen zonder ze voor te lezen, zonder ze letterlijk van buiten te leren en voor te dragen, maar door hun verhaalstructuur te leren kennen en ze in eigen woorden en beelden opnieuw tot leven te roepen in de verbeelding van het publiek.

We gebruiken hierbij verhalen voor jong en oud, van hier en ginder, van vroeger en nu: volksverhalen, mythes, legendes, sprookjes, fabels, persoonlijke anekdotes, stadssagen…

We leren de ingrediënten van een goede verhaalsoep en de eigenschappen van een goede verhalenkok kennen en gaan aan het kokkerellen. Komen o.a. aan bod: een heldere structuur een pakkend begin, een opbouwend middendeel, een beklijvend einde; zintuiglijke beschrijvingen, heldere dialogen, boeiende herhalingen, duidelijke tegenstellingen; gebruik van humor, stilte, ritmiek, spanning, interactie; de expressiemogelijkheden van het lichaam en de stem; spelen met tijd en ruimte; vertellen in verschillende vertelperspectieven en referentiekaders; herkennen van metaforen, symboliek, archetypes.

We vertellen eerst voor elkaar in de klas, later ook tijdens ‘vertellementen’.

Enkele goede redenen om Storytelling te volgen:

Vertelkunst is een oerkunst. Verhalen werden verteld van in het begin der tijden. In het begin ‘met hand en poot’, nadien met meer en meer woorden. Verhalen over wat mensen zelf hadden meegemaakt, verhalen die ze hoorden van anderen, verhalen die verzonnen en doorgegeven werden. Pas later ook verhalen die neergeschreven werden.

Vertelkunst stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit, zowel bij de verteller als de luisteraar, en is een tegenpool van alles wat we voorgeschoteld krijgen op schermen.

Vertelkunst bevordert uitdrukkingskracht. Wie zichzelf leert uitdrukken in eigen woorden, wie zijn eigen of andermans verhaal leert formuleren, zal zich beter in zijn vel voelen en beter zijn mannetje kunnen staan.

Vertelkunst is een ideale drager voor interculturele dialoog omdat het een eerbetoon is aan de eigen moedertaal en volkscultuur, maar ook aan andere talen en culturen.

Vertelkunst kan ingezet worden in veel verschillende domeinen. Niet alleen als podiumkunst, maar ook toegepast in onderwijs en educatie, inclusie en integratie, toerisme en erfgoed, natuur en milieu, animatie en entertainment…

Deze cursus kan gevolgd worden vanaf de derde graad en richt zich zowel naar beginnende als gevorderde vertellers.

Vanaf de vierde graad moet in combinatie het vak Dramalab gevolgd worden.

Meer info: 0497 397 488 of veva.gerard@samwdlier.net