OPTIE OUDE MUZIEK

Voor wie? Leerlingen die de tweede graad hebben afgewerkt.

Concreet? Traject van 3 uur per week, 3 jaar

Welke vakken?

  • Instrument of zang: 1 uur per week
  • Groepsmusiceren: 2 uur per week (te kiezen uit: koor, orkest, samenspelgroepen, muziekpraktijk jongeren, muziekpraktijk volwassenen, ondersteuningsvak piano/orgel, labo nieuwe muziek)

OF

BP (begeleidingspraktijk) 1 uur per week voor instrument piano, gitaar of orgel, enkel mits toelating

en één vak, 1 uur per week, te kiezen uit:

  • Muzikale en culturele vorming - verdieping (Muzieklab plus)
  • Arrangeren
  • Muziektheorie
  • Compositie

OF

Het vak groepsmusiceren kan onder bepaalde voorwaarden vervangen worden door een LiVe-traject (alternatieve leercontext - leren in verenigingen) in koren en orkesten waarmee de academie een structurele samenwerking aangaat.