INSTRUMENT HUREN

De academie heeft in de hoofdvestigingsplaats te Lier een beperkt aantal instrumenten ter beschikking die gehuurd kunnen worden.

Startende leerlingen kunnen via hun leerkracht van de instrumentles een aanvraag voor de huur van zo'n instrument indienen. Als er een geschikt instrument beschikbaar is, mag het voor de duur van 1 schooljaar gehuurd worden (eventuele verlenging kan worden toegestaan indien er geen andere kandidaten zijn).

Het bedrag van de waarborg, huurprijs en verzekering is afhankelijk van de waarde van het instrument.

De leerkracht zal het instrument voor u reserveren en klaar zetten op het secretariaat van de academie te Lier, waar u het zelf dient op te halen.

Door het grote aantal leerlingen is het onmogelijk om voor iedereen een instrument in voorraad te hebben.