▫️Psykoterapeutti Vantaalla

Psykoterapeutti Pihla Ekholm

Psykoterapia - matka minuuteen

Millainen terapeutti olen?

Etsitkö asiantuntevaa ja empaattista psykoterapeuttia? Teen työtäni kokemuksella ja sydämellä. Olen harjaantunut kliininen psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (vaativa erityistaso), pitkän linjan terveydenhuollon ammattilainen. Olen tehnyt työtä laaja-alaisesti monenlaisten ongelmien parissa 20 vuoden ajan toimiessani psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja yksityisvastaanotolla. Hoidan eri ikäryhmiä - olen tavannut niin aikuisia, lapsia, nuoria, opiskelijoita kuin vanhempia ihmisiä. Erityisosaamista minulle on kertynyt traumojen hoidosta. Psykoterapiakoulutukseltani olen psykodynaamiseen psykoterapiaan erikoistunut yksilöpsykoterapeutti, pariterapeutti ja perheterapeutti. Olen psykoanalyytikko.

Työtapani on keskusteleva ja kuunteleva. Tapaamisilla olen aktiivisesti mukana vuorovaikutuksessa.  Psykoterapeuttina olen ihmisläheinen, rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin kunnioittamaan asiakkaan kokemusta ja kuuntelemaan häntä herkästi. Asiakkaan turvalliseksi kokema vuorovaikutussuhde terapeutin kanssa ja kokemus ymmärretyksi tulemisesta on minusta tärkeää. Se on yhteistyön perusta.


🔹 Mitä psykoterapiavastaanotolla tapahtuu?

Tapaamiset alkavat haastattelu- ja tutkimuskäynneillä. Käyntien tarkoitus on toisaalta luoda kuvaa tilanteesta ja samalla saada tuntumaa yhdessä työskentelystä. Käynneillä onkin hyvä tehdä havaintoja, miltä tuntuu työskennellä yhdessä.  Tavallisesti 1-3 tutustumiskäynnin jälkeen voidaan päättää, jatketaanko yhdessä työskentelyä. Terapeuttina esitän tapaamisten loppuvaiheessa ammatillisen arvioni tilanteesta, ja voit itse päättää, miten haluat edetä. Jos päätämme aloittaa psykoterapian, sovimme aloitusajankohdasta ja muista käytännön kysymyksistä.

Alkukartoituksessa pyritään yhdessä luomaan kuvaa, mistä vaikeuksissa on kysymys ja asettamaan päämääriä psykoterapialle. Päämäärät myös tarkentuvat yhteistyön myötä yhdessä keskustellen. 

Psykoterapiavastaanottoni toimii matalan kynnyksen hoitopaikkana, eikä lähetettä vastaanotolleni tarvita. Voimme yhdessä laatia kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman - olen kokenut psykologi. Myös yhteistyö psykiatrin kanssa tarvittaessa onnistuu.

Myös alkukartoituskäynnit ovat maksullisia käyntejä. Katso: ennen ensimmäistä psykoterapiakäyntiä.


Miten psykoterapia etenee? 

Psykoterapiavastaanotoilla autan asiakasta saamaan kosketuksen itseensä ja selkiyttämään kuvaa itsestään - selkiyttämään kuvaa omista ajatuksista, tunteista, toimintatavoista ja ihmissuhteista. 

Terapeuttina olen tapaamisissa mukana herkästi kuunnellen, teen tarkentavia kysymyksiä, ammatillisia huomioita ja tulkintoja sen pohjalta, mitä kuulen ja havaitsen. Asiakkaan toiveet  - nykyhetken tapahtumat, menneisyyden kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat nousevat keskustelujen piiriin asiakkaan tarpeiden mukaan. Joskus nykyhetki on keskiössä, joskus menneisyyden ongelmien selvittelyyn on tärkeä pysähtyä. 

Hoidon päämääränä on kehittää itsetuntemusta, tunteiden säätelyä  ja elämänhallintaa sekä kykyä selvittää ja ratkaista ihmissuhdeongelmia. Päämääränä on löytää uusia, kestäviä ratkaisuja elämänongelmiin, harjaantua uudenlaisissa vuorovaikutussuhteissa ja irrottautua menneisyyden vangitsevasta vaikutuksesta. Yhteistyön päämääränä on poistaa tai vähentää psyykkistä kärsimystä. Katso lisää mitä psykoterapia on ja miten psykoterapia vaikuttaa!🔹 Psykoterapeuttinen koulutus ja työkokemus

Tässä pitemmät koulutukseni, niiden suuntaukset ja kestot:

     - Vaativan erityistason yksilöpsykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti  2013, 

     suuntaus psykodynaaminen psykoterapia, laaja-alainen pererehtyminen psyykkisiin ongelmiin; perehtyminen traumojen hoitoon

    -Tunnekeskeisen lyhytpsykoterapian opintoja 2018-2019

    - Pariterapeutti 2017, suuntaus psykodynaaminen paripsykoterapia

    - Erityistason perheterapeutti 2009, suuntaus integratiivinen (dialoginen-reflektiivinen-psykodynaaminen)

    - Neuropsykologian jatkokoulutus 2008 (2 v.)

    - Erityistason psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti 1997, suuntaus psykodynaaminen yksilöpsykoterapia, koulutuksen fokus epävakauden ongelmat (mm. transferenssikeskeinen psykoterapia)

    - Psykiatrian sivuaineopinnot 1998

    - Psykologian maisteri 1993

                 

Lisäkoulutuksista tärkeimmät perehtyneisyyteni alueet:

     -IPT (interpersonal psychotherapy) - lyhytpsykoerapiaopintoja (2021)

    - Traumapsykoterapiaopintoja, erillisiä lyhyempiä koulutusjaksoja 1996-2010

    -  Lapsi- ja nuorisopsykoterapiaopintoja, erillisiä lyhyempiä koulutusjaksoja 1999-2017

    -Vuosittaiset koulutuspäivät ja seminaarit koskien psykodynaamista psykoterapiaa, pari- ja perheterapiaa ja

    nuorten hoitoa   

Työkokemus

Yli 20 vuoden työurani aikana olen perehtynyt sekä elämänkriisien että vakavampien psyykkisten ongelmien hoitoon. Yksilötapaamisten lisäksi kaikkiin työkokemuksiini sisältyy myös pari- ja perhetapaamisia, eri yhteyksissä:

    - Psykiatria erikoissairaanhoito, aikuiset: 12 vuotta, 1991-2001 (HUS) sekä 2007-2009 (Helsingin kaupunki) 

    - Psykiatria erikoissairaanhoito, nuoret ja nuoret aikuiset: 9 vuotta, (HUS) 2001-2006 sekä (YTHS) 2009-2013

    - Psykiatria erikoissairaanhoito, lapset 2 v.: 2006 (Auroran sairaala ja Lastenlinna), 1995 (SPR)

    -Työkokemus nuorten ja aikuisten kriisit ja traumat: 6 vuotta (HUS kriisiryhmä, Hus Kivelän poliklinikan kriisiryhmä, YTHS traumasolu, Raiskauskriisikeskus)

Oma vastaanotto 1997-

    -Aikuiset, nuoret ja lapset sekä yksilöpsykoterapia (psykodynaaminen) että perhe- ja paripsykoterapia (integratiivinen: reflektiivinen, dialoginen, psykodynaaminen)