Psykoterapeutti Vantaalla

〰️〰️〰️〰️〰️

Psykoterapeutti Pihla Ekholm

Psykoterapia - matka minuuteen

Millainen terapeutti olen?

Etsitkö asiantuntevaa ja empaattista psykoterapeuttia? Teen työtäni kokemuksella ja sydämellä. Olen harjaantunut kliininen psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti (vaativa erityistaso), pitkän linjan terveydenhuollon ammattilainen. Olen tehnyt työtä laaja-alaisesti monenlaisten ongelmien parissa 20 vuoden ajan toimiessani psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja yksityisvastaanotolla. Hoidan eri ikäryhmiä - olen tavannut niin aikuisia, lapsia, nuoria, opiskelijoita kuin vanhempia ihmisiä. Erityisosaamista minulle on kertynyt traumojen hoidosta. Psykoterapiakoulutukseltani olen psykodynaamiseen psykoterapiaan erikoistunut yksilöpsykoterapeutti, pariterapeutti ja perheterapeutti. Olen psykoanalyytikko.

Työtapani on keskusteleva ja kuunteleva. Tapaamisilla olen aktiivisesti mukana vuorovaikutuksessa.  Psykoterapeuttina olen ihmisläheinen, rauhallinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin kunnioittamaan asiakkaan kokemusta ja kuuntelemaan häntä herkästi. Asiakkaan turvalliseksi kokema vuorovaikutussuhde terapeutin kanssa ja kokemus ymmärretyksi tulemisesta on minusta tärkeää. Se on yhteistyön perusta.


▪️ Mitä psykoterapiavastaanotolla tapahtuu?

Tapaamiset alkavat haastattelu- ja tutkimuskäynneillä. Käyntien tarkoitus on toisaalta luoda kuvaa tilanteesta ja samalla saada tuntumaa yhdessä työskentelystä. Käynneillä onkin hyvä tehdä havaintoja, miltä tuntuu työskennellä yhdessä.  Tavallisesti 1-3 tutustumiskäynnin jälkeen voidaan päättää, jatketaanko yhdessä työskentelyä. Terapeuttina esitän tapaamisten loppuvaiheessa ammatillisen arvioni tilanteesta, ja voit itse päättää, miten haluat edetä. Jos päätämme aloittaa psykoterapian, sovimme aloitusajankohdasta ja muista käytännön kysymyksistä.

Alkukartoituksessa pyritään yhdessä luomaan kuvaa, mistä vaikeuksissa on kysymys ja asettamaan päämääriä psykoterapialle. Päämäärät myös tarkentuvat yhteistyön myötä yhdessä keskustellen. 

Psykoterapiavastaanottoni toimii matalan kynnyksen hoitopaikkana, eikä lähetettä vastaanotolleni tarvita. Olen kokenut kliininen psykologi. Tilanteen mukaan voimme myös yhdessä tehdä hoitosuunnitelman, ja tehdä yhteistyötä psykiatrin kanssa tarpeen mukaan.

Myös alkukartoituskäynnit ovat maksullisia käyntejä. Katso: Miten valmistaudun ennen ensimmäistä psykoterapiakäyntiä?


Miten psykoterapia etenee? 

Psykoterapiavastaanotoilla autan asiakasta saamaan kosketuksen itseensä ja selkiyttämään kuvaa itsestään - selkiyttämään kuvaa omista ajatuksista, tunteista, toimintatavoista ja ihmissuhteista. 

Terapeuttina olen tapaamisissa mukana herkästi kuunnellen, teen tarkentavia kysymyksiä, ammatillisia huomioita ja tulkintoja sen pohjalta, mitä kuulen ja havaitsen. Asiakkaan toiveet  - nykyhetken tapahtumat, menneisyyden kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat nousevat keskustelujen piiriin asiakkaan tarpeiden mukaan. Joskus nykyhetki on keskiössä, joskus menneisyyden ongelmien selvittelyyn on tärkeä pysähtyä. 

Hoidon päämääränä on kehittää itsetuntemusta, tunteiden säätelyä  ja elämänhallintaa sekä kykyä selvittää ja ratkaista ihmissuhdeongelmia. Päämääränä on löytää uusia, kestäviä ratkaisuja elämänongelmiin, harjaantua uudenlaisissa vuorovaikutussuhteissa ja irrottautua menneisyyden vangitsevasta vaikutuksesta. Yhteistyön päämääränä on poistaa tai vähentää psyykkistä kärsimystä. Katso lisää: Mitä psykoterapia on ja miten psykoterapia vaikuttaa?


▪️ Psykoterapeuttinen koulutus ja työkokemus

Tässä pitemmät koulutukseni, niiden suuntaukset ja kestot:

Lisäkoulutuksista tärkeimmät perehtyneisyyteni alueet:

Työkokemus Yli 20 vuoden työurani aikana olen perehtynyt sekä elämänkriisien että vakavampien psyykkisten ongelmien hoitoon, yksilö-perhe- ja parisuhdeterapian keinoin.

Oma vastaanotto 1997-