ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดงมหาวัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Dongmahawan school

ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ : 57210 โทรศัพท์ : 053172126 โทรสาร : 053172126

อีเมล์ : Dongmahawan56@gmail.com เว็บไซต์ : http://http://61.19.32.116/111

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010955444628&fref=ts

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 35 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กม.