หลักเกณฑ์การบริหาร

2. ระเบียบ การไปศึกษา ฝึกอบรม 2549.pdf
ว6 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
ว460 มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ(เพิ่มเติม).pdf
คู่มือหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง (ว19,2555).pdf
ว5 ลว 6 มิถุนายน 61 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูฯ.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน (ข้าราชการครูขอลาออกจากราชการ).pdf
กฏ กคศ_การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ 2561.PDF
2561-ว-19-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมฯ.pdf
2561-ว-26-แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาฯ.pdf
1. ระเบียบว่าด้วยลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน (ย้ายครู ปกติ).pdf
เล่มคู่มือการพิจารณาเลื่อเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ. .pdf
2Mv10-2564.pdf