Avdeling Raud

Avdeling Raud er ei avdeling for barn i alderen 0- 5 år. Dei er delt i Tyttebæra og Marihønene

Pedagogisk leiar: Maria Frøland Ryste

Barnehagelærar: Trine Kupen Refvik

Fagarbeidar: Linn Sporsheim

Barne- og ungdomsarbeidar: Runa Berge

Telefon: 413 30 402 E-post: krokedalen.raud@orstabarnehagen.no