Barnehagesatsar

100% plass: kr 3.135,- Matpengar: kr 380,-

To søsken: kr 5330( 3135+ 2195) + matpengar kr 780,-

Barnehagen tilbyr kun 100% plass


30% moderasjon på foreldrebetaling på barn nummer 2

50% moderasjon på foreldrebetaling for barn nummer 3