European Integration of Environmental Standards for Civil Aviation in the Context of  Sustainable Development 

N° 621138-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE Jean Monnet Module,  2020 - 2023

ESASD goals

The project aims to get in-depth understanding of the on-going environmental initiatives implemented by Europe and ICAO to make Civil Aviation more environmentally sustainable and close to the ACARE goals (Flightpath 2050). 

The Jean Monnet Module addresses the key aspects of EU environmental policies, practices for sustainable development and focuses on the transformation approaches of European experience into Ukrainian environmental standards in civil aviation by harmonization way.

Цілі ESASD 

Проект спрямовано на розуміння поточних екологічних ініціатив, реалізованих Європою та ІКАО для наближення цивільної авіації до цілей сталого розвитку та ACARE (Flightpath 2050). Модуль Жана Моне розглядає ключові аспекти екологічної політики ЄС, практики сталого розвитку та фокусується на імплементації Європейського досвіду в національні екологічні стандарти у сфері цивільної авіації.

Головною метою проекту є створення екологічного світогляду та культури для студентів та інших зацікавлених сторін щодо здобутків сталого розвитку в авіації на основі європейських цінностей та досвіду. 

Адреса для листування:

Mailing Adress:

Національний авіаційний університет


проспект Любомира Гузара, 1

Київ, Україна

03058

National Aviation University1, Liubomyra Huzara ave.

Kyiv, Ukraine

03058