Selskapet er organisert i 2 avdelinger.

Fjellsikringsavdeling og Tunnelavdeling:

Fjellsikringsavdelingen har hovedfokus på:

 • Rensk
 • Bolting
 • Jordnagling
 • Montering av steinsprangnett/isnett
 • Montering av fanggjerder og støtteforebygninger
 • Trafikkavvikling
 • Prosjektledelse av hovedentreprise og totalentreprisekontrakterTunnelavdelingen har hovedfokus på:

 • Montering av vann og frostsikring
 • Bolting
 • Trafikkavvikling
 • Betongarbeid
 • Prosjektledelse av både hovedentreprise og totalentreprisekontrakter, inkludert grunnarbeid og elektro/automasjon