HMS/KVALITETSSIKRING OG MILJØSTYRING

ISO Sertfisering:

Ulike byggherrer og samfunnet forøvrig stiller stadig strengere krav til systematisk HMS, Kvalitetstyring og Miljøstyring. Dette mener vi er bra og vi har siden selskapet ble etablert hatt fokus på disse temaene.

Tidlig i 2018 definerte vi et internt prosjekt hvor vi besluttet å utvikle våre egne verktøy for systematisk HMS/Kvalitetstyring og Miljøstyring. Vi tok utgangspunkt i ISO 9001 standarden for HMS/Kvalietstyring (2015) og ISO 14001 (2015) standarden for Miljøstyring. Våren 2018 implementerte vi systemene og i oktober 2018 hadde vi full revisjon av både system og implementering ute på anlegg. Revisjonen ble gjennomført uten at det ble påvist avvik. Sertifikatene fra revisjonen finner du her.


Sentralgodkjenning:

Selskapet har Sentralgodkjenning for "Utførelse av Veg og grunnarbeider tiltaksklasse " se godkjenningsbevis her


Prekvalifisert - Achilles

Selskapet er prekvalifisert gjennom innkjøpsportalene

StartBank

Sellicha

TransQ
Sertifikat: Management System

Her finnes vår sertifikat i PDF format