ETT UTVALG AV VÅRE PROSJEKTER

Under utarbeidelse.

Rv. 13 Deildo

Prosjekt Rv.13 Deildo, strekninga Espenes til Geithamrane på riksveg 13 i Ullensvang herad skal sikrast og utvidast. Norsk Bergsikring har fått oppdrag om å utføre arbeid med rassikring. Les mer om prosjektet her

E39 Gaular

E39 mellom Sande og Vadheim er eit av dei store og langsiktige prosjekter som Norsk Bergsikring driv med. Den har toårig kontrakt og no driver vi aktivt med sikring av den nye E39.

Eksempel 1

Prosjekt Rv.13 Deildo, strekninga Espenes til Geithamrane på riksveg 13 i Ullensvang herad skal sikrast og utvidast. Norsk Bergsikring har fått oppdrag om å utføre arbeid med rassikring.

Eksempel 2

E39 mellom Sande og Vadheim er eit av dei store og langsiktige prosjekter som Norsk Bergsikring driv med. Den har toårig kontrakt og no driver vi aktivt med sikring av den nye E39.