แนะนำการใช้งานระบบบทเรียนออนไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุณาลงทะเบียน
ก่อนเข้าบทเรียน

เลือกเข้าศึกษาหลักสูตรออนไลน์