KOMMUNEPLAN

NYE NARVIK

2020 - 2032

Frist for innspill: 31.12.2020

Innspill sendes til e-post: postmottak@narvik.kommune.no eller per post til: Narvik kommune. Postboks 64, 8501 Narvik

Merket: Innspill til kommuneplanen 20/3394

Her finner du informasjon om arbeidet med utarbeidelse av kommuneplanen for nye Narvik kommune

Nye Narvik kommune

Norge gjennomgår en kommunereform. Målet er å bygge større og sterkere kommuner. Som del av dette har Ballangen, deler av Tysfjord og Narvik besluttet å slå seg sammen fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal hete Narvik. I nye Narvik kommune skal innbyggernes medbestemmelse og involvering bli ivaretatt, og i arbeidet med utviklingen av den nye kommuneplanen skal det kjøres en større medvirkningsprosess. Vi vil bruke medvirkning som et verktøy for at de tre kommunene som nå skal slås sammen skal bli bedre kjent og trygge på hverandre. Sammen skal vi bygge en felles identitet for nye Narvik kommune.

Nye Narvik - Med fokus på bærekraft!

FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016, og 14. mai 2019 kom de nye Nasjonale forventningene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Disse fastslår at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for regional og kommunal planlegging. Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av bærekraftsmålene i Norge. Bærekraftsmålene skal derfor benyttes som rammeverk for den nye kommuneplanen og byggingen av nye Narvik kommune.

Hvorfor jobber vi med bærekraftsmålene?

Arbeid med bærekraftsmålene handler om å sørge for varig og god utvikling av kommunen - Enten det er god luftkvalitet, varige nye arbeidsplasser eller en infrastruktur som er både motstandsdyktig mot et klima i endring og tilpasningsdyktig til endringer i samfunnet. Her er bærekraftsmålene meget godt egnet både som rammeverk og som verktøy. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss med å utvikle gode lokale løsninger som også bidrar nasjonalt og globalt.

Vi ønsker at alle innbyggere i nye Narvik kommune skal føle et eierskap til målene, og se viktigheten av lokal innsats for å bidra til god og varig utvikling av Narvik kommune. Vi oppfordrer derfor alle til å bidra i kommuneplanarbeidet ved å svare på spørreundersøkelsen under.