Schoolreglement

Rijen:

MIDDAG PLAATS 29

schoolreglement september 2019.docx

PLAATS: AVOND - WOENSDAGMIDDAG

LEDEGEMSTRAAT: Middag en avond.

zie groene zone (uitgez. "Dadipark") voor leerlingen die school bij het buitenkomen van de poort mogen verlaten. (groene pijl)