Briefje afwezigheid leerling

Lagere school:

° Uw kind is verplicht aanwezig op alle schooldagen van 1 september tot en met 30 juni.

°Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

°Is uw kind tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig omwille van ziekte:

Ondertekende schriftelijke verklaring van de ouders of van voogd is vereist. (max 4 maal)