โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

เปิดสมัครนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ที่ QR Code หรือที่ลิงค์ด้านล่างหรือที่นี่

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองนำมาวันรายงานตัว

และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะแจ้ให้ทราบอีกครังผ่านทาง www.mfpac.th และ https://www.facebook.com/fakpit

ติดต่อสอบถาม 063-7655789, 082-2251514

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

เอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์