Mellervangskolens læsepolitik

Med udgangspunkt i Aalborg kommunes læsepolitiske retningslinjer har vi på Mellervangskolen udarbejdet vores læsepolitik.


Med læsepolitikken ønsker vi at tydeliggøre vores daglige arbejde med læsning for både forældre og kolleger, samt præsentere relevante redskaber og hjælpemidler som er relevante for børns læseudvikling.

Overordnet mål for Mellervangskolens læsepolitik:

Vi ønsker at skabe et samarbejde mellem hjemmet og alle skolens samarbejdspartnere, som understøtter elevers læseudvikling i en naturlig progression gennem skoleforløbet. Vores mål er, at alle elever bliver så dygtige læsere som muligt, og vi underviser i læsning i alle fag for at sikre os, at eleverne udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt og personlig udvikling. Vi bestræber, at vi på skolen har den tilgængelige viden om alle læsningens facetter lige fra afkodning til læseglæde, og vi vil samarbejde om at give eleverne de bedst mulige læseredskaber.