VOOR- & NABEWAKING

In opdracht van gemeente Londerzeel organiseert vzw Infano de voor- en nachoolse opvang in onze school.

 • 0489/95.26.74 : tijdens opvang

 • 02/582.72.62 : facturatie

 • 0489/95.31.85 : andere vragen (teambegeleider-coach Londerzeel)

 • Brochure Infano 2020-2021 : klik hier.

Binnenschoolse opvang op schooldagen

 alle schooldagen :

 • van 7u. tot 8u. : in de lokalen van kleuterschool Mini Virgo (Kerkhofstraat 43 – 0489/95.26.74 tijdens de opvang).

 • Om 8u. komen de kinderen van de lagere school onder begeleiding naar de speelplaats van de lagere school.

 • van 15u.45 tot 18u. : voor lagere schoolkdn. in de lokalen van de lagere school (Heldenplein 3 - 0489/95.26.74 tijdens de opvang).

 • Omwille van de drukte : tegelijk opvang voor alleen kleuters in de kleuterschool.

 • Op woe. worden de kleuters om 15u.30 naar de opvang in de lagere school gebracht !

 op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen :

 • van 7u. tot 18u. : in de lokalen van de lagere school (Heldenplein 3 - 0489/95.26.74 tijdens de opvang).

 • Opgelet : hiervoor vijf werkdagen vooraf inschrijven via www.infano.be > kies : 'Schoolvrije dagen' .


Buitenschoolse opvang tijdens vakanties

Er is geen opvang in onze scholen, maar wel opvangmogelijkheid :

 tijdens de herfstvakantie, 1ste week van de kerstvakantie en tijdens de krokusvakantie :

 • van 7u. tot 18u.

 • In de chalet van de speelpleinwerking (= achter het gemeentelijk sportcomplex, tegenover tennisclub Smash, Holle Eikstraat – Londerzeel).

 • Opgelet : hiervoor vijf werkdagen vooraf inschrijven via www.infano.be > kies : 'Vakanties'.

 tijdens de paasvakantie en de grote vakantie :

 • van 7u.20 tot 18u.

 • speelpleinwerking + sport- en creakampen

 • In de chalet van de speelpleinwerking (= achter het gemeentelijk sportcomplex, tegenover tennisclub Smash, Holle Eikstraat – Londerzeel).

 • Niet door ‘Infano’, maar door de jeugddienst van Londerzeel.

 • Volledig aanbod en vergoeding : http://jeugd.londerzeel.be


Studiemogelijkheid op schooldagen

Zelfstudie op maandag, dinsdag en donderdag om 15u.45 :

 • voor kinderen van het 2de leerjaar : tot 16u.15.

 • voor kinderen van het 3de tot 6de leerjaar : tot 16u.45.

Na de studie komen zij naar de zaal van het naschools toezicht.

Ouders mogen hun kinderen tijdens de studie al ophalen in de studieruimte (= refter 2de verdieping - lagere school).