PRAKTISCHE INFO

IN 'T KORT

SCHOOLUREN

8u.00 Poort open ’s morgens

8u.30 Begin van de lessen

10u.10 – 10u.25 Speeltijd

12u.05 Start middagpauze

12u.55 Poort open ‘s middags

13u.20 Begin van de lessen

14u.10 – 14u.25 Speeltijd

15u.20 Einde van de lessen

SPEELTIJDEN EN MIDDAGPAUZE

SPEELTIJD

Tussendoortjes ( = koekjes/fruit) voor op de speelplaats worden meegebracht in een plastieken koekendoosje (met naam).

Woensdag = fruit- of groentedag = geen koeken als tussendoortje toegelaten.

Wie voor de speeltijden zelf een drankje meebrengt, gebruikt daarvoor een drinkbus (telkens met naam erop). Ook hierin moet water of melk (dus geen limonade of cola e.d.).

Brikjes en blikjes zijn – in afspraak met de andere Londerzeelse scholen – niet toegelaten.


MIDDAGPAUZE

De kinderen kunnen ’s middags op school hun boterhammen opeten. Zij brengen die mee in een brooddoos waarop hun naam staat.

 Per middag vragen wij remgeld van € 0,25. Het remgeld is de vergoeding voor het middagtoezicht.

 Een drankje kost € 0,55. Er is keuze uit water of melk.

 De aanwezigheden in de refter worden aangekruist. De betaling van die aanwezigheden gebeurt met de tweemaandelijkse onkostenrekening.

AFWEZIGHEDEN

In het lager onderwijs is er leerplicht en moet elke leerling elke schooldag op school aanwezig zijn.

 Afwezigheden worden zo vlug mogelijk gemeld aan de school : telefonisch vóór 8u.30 of door een boodschap mee te geven met een andere leerling.

 Indien mogelijk is het zinvol om de schriften te bezorgen (zodat deze in de klas kunnen bijgewerkt worden), en af te spreken met de school om taken en/of lessen klaar te leggen of ze met iemand mee te geven.

Het passende medisch attest of de schriftelijke verklaring van de ouders wordt snel mogelijk bezorgd aan de klastitularis. De aanwezigheidsregisters en -attesten worden door de verificateur gecontroleerd. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Bij de start van elk nieuw schooljaar krijgen de ouders 4 genummerde kaartjes die ze daarvoor kunnen gebruiken. Vanaf de vijfde keer is telkens een medisch attest vereist.

 Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.

Consultaties (zoals bijv. een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

UNIFORM

Alle kinderen dragen het schooluniform bij :

leeruitstappen;

 gebedsvieringen;

 bij het uitdelen van het rapport.

Via de schoolagenda, brief, e-mail of ‘Virgofoon’ wordt verwittigd wanneer het uniform moet gedragen worden.

Dit uniform bestaat uit :

 de donkerblauwe sweater met logo van de school;

 een keurige blauwe (jeans-)broek of rok.

Bij warm weer mag ook een effen wit T-shirt gedragen worden.

VERKEERSVEILIGHEID

VEILIGHEIDSBELEID

De school voert in samenwerking met de verkeerswerkgroep van de ouderraad een actief verkeersveiligheidsbeleid. Enkele voorbeelden hiervan :

fietsencontrole.

fietsexamen voor 6de leerjaar. Opgelet : wie voor dit fietsexamen vooraf niet of onvoldoende oefent, neemt om veiligheidsredenen niet deel aan het fietsproef op de openbare weg.

Bij fietsuitstappen met de klas dragen alle kinderen een fluohesje en een fietshelm. Wie zelf geen helm heeft, kan die van de school lenen.

 Wie over onvoldoende fietsvaardigheid beschikt, zal bij (langere) fietsuitstappen niet meefietsen. Deze beslissing wordt (omwille van de veiligheid van het kind !) genomen door directie en leerkrachten. Indien mogelijk wordt met de ouders een oplossing gezocht zodat het kind toch ter plaatse geraakt.


FLUOHESJE VERPLICHT

 Vanaf de st(r)apdag (in sept.) tot de krokusvakantie is het verplicht een fluohesje te dragen bij het naar school komen en naar huis gaan. Elk kind krijgt hiervoor eenmalig een hesje van de school.

 Het fluohesje wordt gedragen door álle fietsers en álle voetgangers (dus ook door wie met de auto gebracht/opgehaald wordt).


BRENGEN VAN DE KINDEREN

 De kinderen komen langs de witte poort en via de fietsenloods naar de speelplaats. Fietsers stappen af aan de witte schoolpoort en gaan verder met de fiets aan de hand. De fiets wordt ordelijk in de aangeduide fietsenparking gezet.

 Lagere schoolkinderen kunnen ook de ingang gebruiken van de kleuterschool (= langs de Kerkhofstraat). Zij stappen dan zelfstandig naar de lagere school.


AFHALEN VAN DE KINDEREN

 De ouders halen in de lagere school hun kind af aan de witte schoolpoort. Fietsers houden hun fiets aan de hand tot aan deze witte poort.

Gelieve de schooluitgang vrij te houden zodat fietsers en voetgangers de school veilig en ordelijk kunnen verlaten, en de straat onder begeleiding van de gemachtigde opzichter op het zebrapad kunnen oversteken.

 Kinderen die langs de kleuterschool naar huis gaan, worden door een leerkracht in rij naar daar begeleid. Fietsers stappen met hun fiets aan de hand achteraan de rij.

 Om veiligheidsredenen wachten kinderen niet alleen aan de schoolpoort op hun ouders.


ONVERWACHT TE LAAT OPHALEN

 Ouders die (bijv. bij extreme file) onverwacht hun kind(eren) te laat kunnen komen ophalen, hoeven niet meteen naar school te telefoneren.

 Hun kind(eren) wacht(en) op de speelplaats (tot 15u.45), en daarna automatisch in de nabewaking of studie (tot 18u.)

EERSTE COMMUNIE - ZENDINGSVIERING - VORMSEL

Zowel de eerste communie ( 7-jarigen ) als de zendingsviering (= plechtige communie voor 11-jarigen) en het vormsel worden door onze Sint-Kristoffelparochie Londerzeel voorbereid.

Alle info en contactgegevens hierover vind je op www.londerzeel.tk (klik op ‘Vieringen’) :

Eerste communie : op O.-H.-Hemelvaart (donderdag).

Zendingsviering : op zondag vóór O.-H.-Hemelvaart.


IN 'T LANG

Alle informatie lees je in het schoolreglement.