----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFO OPVANG update 28 mei '20 - 22u.15
- Er is alléén opvang voor GEZONDE KDN. op school als ouders een job hebben in een CRUCIALE SECTOR (zorg, veiligheid, voeding, distributie) of als ouders werken in een sector die OPSTART waardoor ze zelf hun kind(eren) niet meer zelf kunnen opvangen.- De opvang heeft dezelfde organisatie als op gewone schooldagen.
SCHRIJF minstens 24u. vooraf in voor OPVANG.> Klik hier voor de OPVANG in de maand JUNI <
- Voorbewaking (7 > 8u) = nu óók in de LS.- De toegang via badge/gsm is uitgeschakeld. Gebruik de nieuwe deurBEL op het witte bord !- De opvang zit in een aparte 'contactbubbel'.
! Géén opvang op ma. 1 juni '20 = wettelijke feestdag Pinkstermaandag.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFO HEROPSTART LESSEN update 28 mei '20 - 22u15
De GEZONDHEID en VEILIGHEID van kdn. en personeel komen éérst !- Elke klas (die opstart) wordt verdeeld in 2 KLEINERE GROEPEN = 2 'contactbubbels'.- Alle lessen en pauzes gebeuren BINNEN elke contactbubbel.- Alle BESCHERMINGSMATERIALEN worden voorzien volgens de opgestelde risico-analyse..
Heropstart lessen voor 6de + 1ste + 2de lj. sinds vr. 15 mei. ! Géén les op Pinksterma. 1 juni '20 >>> woe. 3 juni komt in de plaats !
Kdn. van 3de + 4de + 5de lj. volgen nu nog thuis les via afstandsonderwijs.
Heropstart lessen voor 3de + 4de + 5de lj. vanaf di. 2 juni. > Details : zie update infobrief voor ouders van 28-05-2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.Lees de brief van juf Ann over Kebene.
. Bekijk de speciale 'Virgofoon' over Kebene.

Wil je naar onze school komen ?


We hebben nog enkele plaatsen.

> 052/30 28 78 of directie@lsvirgo.be <

Omwille van het coronavirus kan voorlopig alleen digitaal worden INGESCHREVEN.

Ga hiervoor naar het tabblad 'Inschrijvingen' op deze website.
Ouders die hun kind(eren) hebben AANGEMELDcontacteerden we via e-mail om het inschrijvingsdoc. terug te mailen.

Telefonisch moeilijk bereikbaar ? > Mail dan naar directie@lsvirgo.be of secretariaat@lsvirgo.be of zorg@lsvirgo.be

Like onze facebookpagina 'Virgo Sapiens Lagere School'. Dan blijf je zeker op de hoogte van de laatste nieuwtjes en evenementen.