นายณัชธร ทองดอนเปรียง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นาย สุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นายณัชธร ทองดอนเปรียง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมพิธีด้วย

5 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เวลา 09.30 น. นายณัชธร ทองดอนเปรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกายจนาภิเษก มหานคร เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียน รางวัลพระราชทาน (นางสาวจิตสุภา ดำรงชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน" โดยมีขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานขึ้นสู่เวทีเกียรติยศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักกระเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 หลังจากนั้น ได้อ่านพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสพระราชทานแก่สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร..

28 ตุลาคม พ.ศ. 2563