นายณัชธร ทองดอนเปรียง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นาย สุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร..

28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษานำโดยนายสุรชัย ปรีทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พร้อมด้วยอดีตรองผู้อำนวยการฯ นางรชนีกร มัคคสมัน และหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ นักศึกษา นักศึกษา อวท.ในนามวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
23 ตุลาคม พ.ศ. 2563