ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

นายสุรชัย ปรีทอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุเมท ม่วงหมื่นสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณวัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Carousel imageCarousel image

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร นำโดย ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกระฐินสามัคคีประจำปี 2564 วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ณ วัดทองสัมฤทธิ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ศบค.สอศ.) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ในการฉีดวัคซีน Pfzer ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เขตมีนบุรี มาดำเนินการฉีดวัคซีน
12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา จัดพิธีทำบุญสำนัหงานเลขนาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Carousel imageCarousel image

ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา
4 ตุลาคม พ.ศ. 2564