วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครhttps://drive.google.com/open?id=1-7evOETgFKnRXgPCG6e2gEYk2xNCzk3u
https://sites.google.com/site/centerpowertest/home
กำหนดการ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทาง
E Office หรือ Email : vcopcom@ktcm.ac.thภายใน วันที่ 19 พ.ย. 2561
การแข่งขัน วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 8.30 น.

VDO Present

วิดีโอ YouTube


ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 416 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 

http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง


นายณัชธร ทองดอนเปรียง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก มหานคร

https://sites.google.com/ktcm.ac.th/department-of-student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/ktcm.ac.th/human-resources/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81
ฝ่ายวิชาการ
คลิกเปิดเว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน
https://sites.google.com/ktcm.ac.th/department-of-student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

สาขาวิชาที่เปิดสอน

- แผนกช่างยนต์
- แผนกช่างไฟฟ้า
- แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนกช่างเชื่อม
- แผนกช่างเขียนแบบ
- แผนกช่างกลโรงงาน
- แผนกการบัญชี
- แผนกธุรกิจค้าปลีก
- แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกเทคนิคพื้นฐาน
- แผนกสามัญสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท


Downloadเอกสาร •  

  การเรียน
  -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
  http://scicoursewarechula.com/#works
  http://www.qlf.or.th/Home/FrontPage

  เทียบเวลา
  https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI