วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MjSY5coQebzAZQgOCXIalInvsBX2zVW3


https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UQnHJIu-Rw0ZllwtBbIZXpkyDV-hyq5Z
https://sites.google.com/site/centerpowertest/home
https://sites.google.com/site/wthmhankhr2561/phl-ngan-khru

VDO Present

วิดีโอ YouTube


ข่าว ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 8 จาก 423 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 

http://pisaitems.ipst.ac.th/
http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมือง

เอกสาร คู่มือ

เอกสาร คู่มือ

เอกสาร คู่มือ

เอกสาร คู่มือ

เอกสาร คู่มือ

เอกสาร คู่มือ


นายณัชธร ทองดอนเปรียง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก มหานคร

https://sites.google.com/ktcm.ac.th/department-of-student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/ktcm.ac.th/human-resources/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81
ฝ่ายวิชาการ
คลิกเปิดเว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน
https://sites.google.com/ktcm.ac.th/department-of-student-affairs/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

สาขาวิชาที่เปิดสอน

- แผนกช่างยนต์
- แผนกช่างไฟฟ้า
- แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนกช่างเชื่อม
- แผนกช่างเขียนแบบ
- แผนกช่างกลโรงงาน
- แผนกการบัญชี
- แผนกธุรกิจค้าปลีก
- แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
- แผนกเทคนิคพื้นฐาน
- แผนกสามัญสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทการเรียน
-แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)

เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI