Učící se společnost 2019

Níže najdete rozcestník ze základními materiály ke studiu. Ke každému tématu jsme pro vás (spolu se třemi studenty) vybrali články na Mediu, které mapují klíčové aspekty problematiky. Nemusí jít nutně o články nejlepší, ale dají vám základní orientaci ve vybraných problémech tématu. Případně se můžete podívat i na předloňský výběr. Všechny články jsou v edTech Kisk časopise. Pod číslem v hranaté závorce si můžete stáhnout presentaci k danému tématu.

Výběr můžeme ještě průběžně doplňovat a upravovat.

[0] Dvojí vymezení pojmu učící se společnost, technologické změny, penetrace technologií. Analýza trendů a predikce změn (Deloitte, Garners, Google Trends,..); metodologie predikce; futures studies

[1] Vzdělávací politika dospělých, akreditační procesy a instituce, 70:20:10

[2] Otevřené vzdělávání a otevřená věda, MOOC, SOOC, občanská věda, Wikipedie, wiki přístup, wiki komunity, nelineární učení

[3] Konektivismus a jeho kritika, PLE, sebeřízené a sebeurčené učení, heutagogika, učební plány, co-curiculum, portfoliová výuka a jejich kritika

[4] Univerzity v historické perspektivě a budoucnosti, École 42, P2PU, OpenUniversity, učící se komunity, učící se společnosti, P2P learning, vzájemné učení, učení se na sociálních sítích, knihovny bez knih

[5] Změna vzdělávacích procesů, nové formy a metody vzdělávání (homeschooling, unschooling,...), učení se v kyberprostoru, kybergogika, cyberlearning vs. e-learning

[6] Měnící se společnost, informační společnost, změna rolí, filosofické otázky učící se společnosti: Co je vzdělanost? K čemu se učíme? Celoživotní učení, učení dospělých, různé formy přístupy

[7] Učící se člověk a AI, AC, neuronové sítě, mentální modely, kreativita, řízení kreativity. Evidence based learning, daty řízené školství a jeho kritika (dehumanisace)

[8] edTech a korporace, komerční vzdělávání, podnikání ve vzdělávání, jak založit školu či školské zařízení

[9] Kritický přístup k edTechu, zneužitelnost nových technologií; psychologické posuny: pozornost, paměť, multitasking, HCI, HCD a edudesign, cíleně budované digitální stopy

[10] ŠVP, RVP, kariérní řád učitelů, koordinátor ICT, mentor: vzdělávací politika na ZŠ a SŠ, učiliště a data o vzdělávání, kompetence pro 21. století, kompetenční modely učení, alternativní vzdělávací cesty a koncepty, DIY, historické pokusy a kontexty, současné podoby alternativního vzdělávání

[11] Technologie a technologické trendy měnící vzdělávání, edTechové diskursy, zájmové skupiny, klíčoví inovátoři, pedagogika nejistoty, klíčové osobnosti trendy, myšlení a práce nahlas, cíleně budované digitální stopy; Digitální sociologie a psychologie; generace X a Y, digitální domorodci, digitální nomádi, modelování sociálních jevů, síťová generace, cognitive dissonance, influencers, vzory, filtrování obsahu, sebeverifikační teorie,... Třetí a čtvrtá vědecká revoluce, doba datová, průmysl 4.0, vzdělávání a věda založená na datech a jejich analýze, limity analýzy, BI, data mining, modelování