iJEI systems

Computació cloud

Les nostres plataformes web s'implementen en sistemes cloud que permeten adaptar el servei a les necessitats de cada moment, assegurant així una disponibilitat eficient. Les prestacions dels computadors que suporten cada servei es re-dimensionen segons les necessitats de cada període, de manera que podem suportar des d'uns pocs usuaris concurrents a milers.

Alta professionalitat

Els serveis es construeixen aplicant els processos de l'enginyeria informàtica, des dels acurats requisits i l'anàlisi prèvia, fins a les proves funcionals, d'usabilitat, seguretat i qualitat del producte. Per construir aquests serveis robustos utilitzem principalment el paradigma d'orientació a objectes amb tecnologia Java Enterprise Edition [c].

Integritat de la informació

L'accés universal als serveis ofereix moltes avantatges però també inconvenients que suposen greus riscos de disponibilitat, integritat i confidencialitat, motius pels quals s'apliquen en les nostres plataformes els mecanismes i tècniques adients per mitigar-los.

Evolució contínua

Una construcció correctament realitzada funciona sempre, perquè està concebuda per poder adaptar-se als canvis tecnològics o d'àmbit d'aplicació. A més, l'aplicació d'aquests principis constructius permet realitzar amb facilitat els evolutius necessaris dels productes per adaptar-se als canvis del servei suportat.

Pagament per ús

L'assegurament de les altes prestacions operatives i evolutives està garantit pel mateix model de negoci d'iJEI Systems, que és el lloguer de les plataformes amb pagament per ús.