El programa eTwinning és una iniciativa de la Comissió Europea encaminada a promoure l'establiment d'agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col·laboració a través d'Internet entre dues o més centres escolars de països europeus diferents sobre qualsevol tema de l'àmbit escolar acordat pels participants.

El nostre centre ha participat en els següents projectes: