OBJECTIUS I CONTINGUTS

OBJECTIUS DEL PROJECTE

 • Prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica.

 • Reduir conductes de risc.

 • Facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

 • Fomentar la capacitat crítica en els alumnes.

 • Potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives dels alumnes.

 • Abordar la problemàtica de la desigualtat de gènere amb creativitat, humor, ironia, llibertat,..., treballant des de l’art (la il·lustració i el còmic).

 • Fomentar la capacitat crítica en l’alumnat.

 • Potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives dels alumnes.

 • Visibilitzar el paper de la dona en la història de l’art.

 • Creació de 6 textos teatrals de microteatre relacionats amb la figura de la dona durant la història, la violència masclista ara i abans, discriminacions de la dona i del col·lectiu LGTBI, etc. La finalitat és aconseguit textos de denúncia social de temes d’actualitat que afecten els joves d’una manera directa i indirecta. El taller es desenvoluparà el mes de novembre amb sessions introductòries a la dramatúrgia, de tria de temes, d’història, d’escriptura i de muntatge i representació.

 • Dur a terme accions coeducadores per tal de prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per a reduir conductes de risc i per a facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

 • Fomentar la capacitat crítica en els alumnes.

 • Potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives dels alumnes.

 • Prevenir, en totes les etapes educatives, la violència de gènere i el masclisme i potenciar l’educació emocional i sexual i la igualtat.

 • Dur a terme accions coeducadores per tal de prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per a reduir conductes de risc i per a facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

 • Fomentar la capacitat crítica en els alumnes, mitjançant la investigació i l’anàlisis de la realitat en diferents àmbits.

 • Conscienciar de les desigualtats entre homes i dones dins de la literatura i possibiliti la visibilització de la figura de la dona en la literatura universal i la riquesa i importància del seu treball en aquest àmbit

 • Potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives dels alumnes.

 • Visibilitzar la figura de la dona i les seves aportacions en les diferents disciplines.

CONTINGUTS DEL PROJECTE

 • L’ús inadequat de les xarxes socials, tractat específicament pel que fa als micromasclismes, la violència de gènere i el bullying.

 • La gelosia com a desencadenant de situacions de risc i/o violència.

 • L’escala de la violència de gènere.

 • El bullying relacionat amb el sexe i la sexualitat de la víctima.

 • Estratègies d’afrontament de les diferents situacions d’abús i d’agressió.

 • Estratègies d’afrontament de la pressió de grup. La presa de decisions davant dels conflictes.

 • El teatre com a eina per a visibilitzar i reconèixer situacions de violència de gènere.

 • L’art com a eina per a visibilitzar i reconèixer situacions de desigualtat de gènere.

 • L’ús inadequat de les xarxes socials, tractat específicament pel que fa als micromasclismes i la violència de gènere.

 • La gelosia com a desencadenant de situacions de risc i/o violència.

 • L’escala de la violència de gènere.

 • El bullying relacionat amb el sexe i la sexualitat de la víctima.

 • Estratègies d’afrontament de les diferents situacions d’abús i d’agressió.

 • Estratègies d’afrontament de la pressió de grup. La presa de decisions davant dels conflictes.

 • Els recursos específics existents per a les víctimes d’abús i violència de gènere.

 • El teatre com a eina per a visibilitzar i reconèixer situacions de violència de gènere.

 • L’ús inadequat de les xarxes socials, tractat específicament pel que fa als micromasclismes i la violència de gènere.

 • La gelosia com a desencadenant de situacions de risc i/o violència.

 • L’escala de la violència de gènere.

 • El bullying relacionat amb el sexe i la sexualitat de la víctima.

 • Estratègies d’afrontament de les diferents situacions d’abús i d’agressió.

 • Estratègies d’afrontament de la pressió de grup. La presa de decisions davant dels conflictes.

 • Els recursos específics existents per a les víctimes d’abús i violència de gènere.

 • El teatre com a eina per a visibilitzar i reconèixer situacions de violència de gènere.