Activitats

Les activitats que presentam estan incloses dins la programació de la comissió d’igualtat i coeducació de l’IES MANACOR. Aquestes activitats han estat possibles gràcies a la implicació i compromís del professorat que ha coordinat i/o participat en cada una de les activitats que s’han proposat.

 • Calendari anual de víctimes

 • Mur de la vergonya i mur de l’esperança

 • El claustre segregat

 • Tallers de Micromasclismes i de Bullying amb la companyia teatral Teatrèmol

 • Acte simbòlic 25 de novembre a les víctimes de violència masclista

 • La dona de la teva vida

 • Sin ellas la historia está incompleta

 • Reality show: “Casting a la dona de l’any”

 • Taller: “Re-evolució femenina”

 • Microteatre al carrer per la dona

 • Teatre de l’AULA UEECO: “La rateta que llegia a l’escaleta”


1-. CALENDARI ANUAL DE VÍCTIMES


L’alumnat de PMAR ha confeccionat un calendari que s’ha penjat al hall. En ell s’han marcat els dies que hi ha hagut alguna víctima per violència de gènere.


Motius d’implementació de l’acció:

Visualitzar el calendari permet prendre consciència de la quantitat de persones afectades per la violència de gènere.


Objectius de l’activitat:

 • Conscienciar sobre la gravetat del problema de la violència contra les dones.

 • Fomentar l'empatia, el respecte i la responsabilitat en la lluita contra aquest problema.


Continguts treballats:

 • El concepte de violència de gènere

 • La invisibilitat dels casos

 • La igualtat, el respecte i la responsabilitat de cada un de nosaltres


Cronograma: Durant tot el curs escolar.


Desenvolupament de l’activitat:

L’alumnat de PMAR ha realitzat un calendari visual. Els mesos de l’any s’han penjat en tamany DIN-A3 al hall i l’alumnat responsable s’ha encarregat de fer un seguiment de les víctimes i ho han marcat al calendari.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • La informació ha arribat ràpidament a totes les persones que entraven i sortien de l’IES MANACOR.

 • La comunitat educativa ha celebrat els mesos en els que no hi ha hagut víctimes i ha compartit el dol quan n’hi ha hagut.

Punts febles:

 • La desensibilització


2-. MUR DE LA VERGONYA I MUR DE L'ESPERANÇA


S’han habilitat dos taulers d’anuncis al hall del centre: el mur de la vergonya i el mur de l'esperança.

Un professor s’ha encarregat de fer un recull de notícies de casos de violència de gènere i penjar-les al mur de la vergonya. Al mur de l’esperança s’han penjat les accions que nosaltres podem fer per a que les primeres no passin. També s’hi han penjat notícies d'avenços cap a la igualtat.


Motius d’implementació de l’acció:

Es va detectar la necessitat de donar importància al roll de l’espectador com a eina de canvi. La lluita contra la violència de gènere és responsabilitat de tothom i podem tenir un paper actiu per evitar-la.


Objectius de l’activitat:

 • Reflexionar sobre les accions que podem fer davant un cas de violència de gènere o de discriminació.

 • Entendre que en una parella hi ha d’haver una relació d’igualtat i respecte.

 • Evidenciar la necessitat de denunciar qualsevol cas de violència de gènere.

 • Visualitzar el fruit de les accions realitzades per a minvar els casos de desigualtat.


Continguts treballats:

 • L’empatia

 • La responsabilitat

 • Les relacions de parella sanes

 • Les conseqüències positives de les nostres accions


Cronograma: Durant tot el curs escolar.


Desenvolupament de l’activitat:

Gaire bé a diari les notícies s’han penjat als murs. Tota la comunitat educativa ha pogut llegir-les.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • La informació ha arribat ràpidament a totes les persones que entraven i sortien de l’IES MANACOR.

 • S’han evidenciat els casos de violència de gènere.

Punts febles:

 • Passat el temps, el mur de la vergonya, ha perdut impacte.3-. EL CLAUSTRE SEGREGAT


Aquesta activitat s’ha preparat per a explicar al claustre l’activitat que durem a terme amb l’alumnat del 25 de novembre.

Els membres del claustre, segons si són dones o homes, entren al claustre per entrades diferents i es senten en dues àrees diferents sense possibilitat de contacte.

El professorat no sap què passa i no rep cap explicació del perquè.

A continuació feim una reflexió de com s’han sentit i sobre el pot passar el dia 25 de novembre quan l’alumnat entri al centre de forma segregada.


Motius d’implementació de l’acció:

El 25 de novembre s’ha previst una activitat de reflexió per l’alumnat i necessitam la col·laboració dels membres del claustre. Pensam que la millor manera d’explicar-la és la visquin.


Objectius de l’activitat:

 • Evidenciar situacions de micromasclisme.

 • Observar les diferents reaccions davant la discriminació depenent si som o no discriminats.

 • Reivindicar el paper dels docents en la prevenció de la violència de gènere.


Continguts treballats:

 • Situacions de micromasclisme

 • Identificar els mecanismes que imposen i mantenen la discriminació de les dones i les seves conseqüències

 • Identificar i reconèixer en quines situacions es fa un tracte discriminador a diferents espais públics i privats.


Cronograma: 23 d’octubre de 2019


Desenvolupament de l’activitat:

Els claustres es celebren a l’Aula Magna del centre. Aquesta aula té dues entrades: la principal i la lateral. Sempre es fa servir l’entrada principal per assistir als claustres, al costat de la qual es col·loca el full de signatures d’assistència.

En aquesta ocasió, i sense avís previ, els homes entraran per l’entrada principal i les dones per la lateral. Els homes signaran l’entrada i es seuran a les cadires de l’esquerra, una forma molt còmode. Les dones, en canvi, entraran per la part lateral, creuran la sala per anar a signar i es seuran a la part de la dreta.

A les portes d’accés, els membres de la comissió d’igualtat i coeducació, informaran de la forma d’accés sense donar grans explicacions.

A continuació s’inicia una activitat de reflexió i d’explicació del perquè d’aquesta activitat.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • S’ha posat de manifest la necessitat de sortir de la zona de confort que atorguen les situacions de micromasclisme.

Punts febles:

 • No es disposa d’espai i temps específic per a implementar les activitats de coeducació dirigides al claustre.4-. TALLERS DE MICROMASCLISMES I DE BULLYING AMB LA COMPANYIA TEATRAL TERRATRÈMOL


Consisteix en la representació de peces teatrals breus, d’una durada de 15 minuts a aproximadament, on es tracten les temàtiques de micromasclismes i bullying, seguides de 45 minuts de col·loqui amb la interacció directa amb l’alumnat.


Motius d’implementació de l’acció:

Els centres educatius tenen un paper fonamental en la superació del masclisme i la violència de gènere. Consideram les activitats de prevenció s’han de realitzar des del moment en que l’alumnat arriba al centre i així, erradicar un model cultural ancestral basat en el domini i submissió.


Objectius de l’activitat:

 • Prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica.

 • Reduir conductes de risc.

 • Facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

 • Fomentar la capacitat crítica en l’alumnat.

 • Potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives de l’alumnat.


Continguts treballats:

 • L’ús inadequat de les xarxes socials, tractant específicament els micromasclismes, la violència de gènere i el bullying.

 • La gelosia com a desencadenant de situacions de risc i/o violència.

 • L’escala de la violència de gènere.

 • L’escala de la violència de gènere.

 • El bullying relacionat amb el sexe i la sexualitat de la víctima.

 • Estratègies d’afrontament de les diferències situacions d’abús i agressió.

 • Estratègies d’afrontament de la pressió de grup. La presa de decisions davant dels conflictes.

 • El teatre com a eina per a visibilitzar i reconèixer situacions de violència de gènere.


Cronograma: 15, 22 i 29 de novembre de 2019.


Desenvolupament de l’activitat:

L’alumnat de primer d’ESO organitzat en grups baixen a l’aula Magna i visualitzen les peces teatrals. A continuació es realitza el debat i la reflexió.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • El teatre arriba a tothom.

 • Alguns alumnes, que no ho havien fet abans, s’han obert a nosaltres.

Punts febles:

 • No hi han pogut participar tots els grups.


5-. ACTE SIMBÒLIC 25 DE NOVEMBRE A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA


 • A les 8:00, entrada al centre segregada.

 • Cadires al Hall per les víctimes.

 • De 8:00 a 10:00 Reflexió sobre l’experiència per mitjà d’un Power Point.

 • Penjada del llaç a la façana del centre.


Motius d’implementació de l’acció:

Volem conscienciar al nostre alumnat de la importància de la lluita contra la violència de gènere i de la responsabilitat que tenim cada u de nosaltres al nostre entorn més immediat.


Objectius de l’activitat:

 • Prevenir, en totes les etapes educatives, la violència de gènere i el masclisme i potenciar l’educació emocional i sexual i la igualtat.

 • Dur a terme accions coeducadores per tal de prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per a reduir conductes de risc i per a facilitat la detecció prematura de relacions abusives.

 • Visibilitzar la problemàtica de la violència masclista recordant a les seves víctimes.


Continguts treballats:

 • L’empatia.

 • El nombre de víctimes

 • La identificació i assignació d’un nom a una persona.

 • Els micromasclismes a la vida quotidiana.


Cronograma: 25 de novembre de 2019


Desenvolupament de l’activitat:

HALL: es varen colocar tantes cadires com a víctimes de la violència masclista hi ha hagut aquest any fins al 25 de novembre. A cada cadira hi havia el nom de les víctimes, el lloc on van ser assassinades i un breu resum dels fets. A l’hora del pati, l’alumnat sociomentor va llegir dos manifests, un va ser escrit per una alumna del centre i un altre adaptat per la TISOC. A continuació es va llegir la llista de les víctimes i cada vegada que s’anomenava a una víctima, una persona de la comunitat educativa agafava una planta del terra i la posava a sobre la cadira corresponent. Aquestes plantes es sembraran al pati com a símbol de vida i en reconeixement a les víctimes de la violència masclista.

ENTRADA: a les 8 del matí l’alumnat va entrar al centre escolar per portes distintes, segons el seu sexe. Ja dins classe, es va treballar l’experiència mitjançant un power point que havíem elaborat des de la comissió de coeducació, que ens va servir per a treballar els rols i estereotips de gènere en els medis de comunicació al llarg de la història i la influència que tenen els mateixos medis de comunicació a l’hora de perpetua aquests rols en la societat actual.

Penjada del llaç lila coma a centre adherit al moviment Feminisme a les escoles.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • Gran impacte a la comunitat educativa.

Punts febles:

 • Poc temps per a la reflexió.


6-. LA DONA DE LA TEVA VIDA


Es tracta d’escollir una dona important a la nostra vida i escriure un text sobre ella.


Motius d’implementació de l’acció:

Prendre consciència de la importància de les dones en el desenvolupament de la nostra personalitat.


Objectius de l’activitat:

 • Descobrir i analitzar les característiques que es valoren en les persones en relació amb el gènere al qual pertanyen.

 • Identificar els estereotips que s'imposen al paper de la dona.

 • Revisar la utilització del llenguatge.


Continguts treballats:

 • L’ús del llenguatge en relació amb el gènere.

 • Les emocions associades al gènere segons el model cultural ancestral basat en dominació i submissió.


Cronograma: primer trimestre.


Desenvolupament de l’activitat:

L'alumnat de 2 de la ESO ha escollit una dona important a la seva vida. A classe han treballat la descripció de persones i han descobert quines qualitats es solen destacar de les persones sols pel fet de ser homes o dones. A partir d’aquest treball a classe han descrit la dona de la seva vida. Les redaccions s’han llegit en veu alta i s’han penjat en un acte homenatge a totes aquelles dones que per a nosaltres són importants.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • L’alumnat ha valorat característiques que abans no valorava de les dones escollides.

 • És una activitat fàcil de realitzar, de baix cost i que permet una reflexió sobre el rol de la dona a la nostra societat de forma molt significativa per a l’alumnat.

 • L’activitat treballa aspectes del currículum de Castellà i Català.

Punts febles:

 • Ha faltat temps per a la reflexió personal, per a la feina introspectiva de cada u.


7-. SIN ELLAS LA HISTORIA ESTÁ INCOMPLETA


L'alumnat de 4rt d’ESO treballen una sèrie d’autores i exposen les seves fotografies a l’aula i a la biblioteca.


Motius d’implementació de l’acció:

A la biblioteca del centre hi ha fotografies d’escriptors amb una breu nota biogràfica. No hi ha cap fotografia de cap dona. És hora de canviar-ho.


Objectius de l’activitat:

 • Conscienciar de les desigualtats entre homes i dones dins de la literatura i possibilitar la visibilització de la figura de la dona en la literatura universal i la riquesa i la importància del seu treball en aquest àmbit.

 • Conscienciar de les desigualtats entre homes i dones.

 • Visibilitzar la figura de la dona i les seves aportacions en les diferents disciplines.

 • Prevenir la violència de gènere i el masclisme i potenciar l’educació emocional i sexual i la igualtat a partir dels llibres com a eines de canvi.


Continguts treballats:

 • Investigació, anàlisi i estudi del treball literari femení en la literatura universal.

 • Investigació, exposició fotogràfica a l’aula de les diferents autores estudiades.


Cronograma: Tot el curs escolar.


Desenvolupament de l’activitat:

L’alumnat de 4rt d’ESO, organitzats en grups, fan una investigació de dones escriptores a cada períodes literaris. Les treballen a classe i després es pengen les fotografies a les diferents aules. Les fotografies de les dones escriptores també ocupen el lloc que els correspon a la biblioteca.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • El coneixement de les dones escriptores del s XIX i s XX (fins el realisme)

 • La recerca i l'anàlisi que ha fet l’alumnat

 • El descobriment de les característiques de cada moviment a través d’aquestes dones.

 • La reflexió del perquè aquestes dones han estat silenciades i encara ho són avui en dia.

Punts febles:

 • La dificultat de trobar informació sobre cada una de les dones pel fet que no existeixen en els llibres de text i en les fonts d’informació que l’alumnat sol tenir al seu abast.


8-. REALITY SHOW: "CASTING A LA DONA DE L'ANY"


Els grups de 3r d’ESO organitzen un concurs per a escollir la dona de l’any entre totes les dones que han tengut un paper important en la nostra història.


Motius d’implementació de l’acció:

L’activitat es realitza per tal de conèixer les dones que s’han oblidat al currículum.


Objectius de l’activitat:

 • Conèixer dones importants al llarg de la història.

 • Establir un pont entre el passat i el present per mitjà d’un element proper a l’alumnat.

 • Conèixer aquelles dones que han estat oblidades i no incloses dins el currículum escolar, malgrat les seves aportacions a la societat.

 • Potenciar una actitud crítica davant els reality shows i els estereotips que representen, fent una anàlisi de gènere dels elements que hi trobam en clau d’humor.


Continguts treballats:

 • Les dones importants a la història de la humanitat.

 • Els missatges dels programes televisius.


Cronograma: segon trimestre.


Desenvolupament de l’activitat:

Primer es fa un treball d’investigació de les dones importants a la història. Cada grup decideix quina dona vol presentar al Casting.

Els grups organitzen un Reality Show. Hi ha un jurat que recorda als dels programes com “la voz”. Cada dona escollida es presenta al concurs, per això l’alumnat s’ha de caracteritzar i posar-se en la pell de la dona que ha triat. El jurat fa una sèrie de preguntes en clau d’humor i en ocasions absurdes. D’aquesta forma es fomenta l’esperit crític de l’alumnat.

El casting es realitza a l’hora de l’esplai i és obert a tota la comunitat educativa.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • L’alumnat ha conegut dones que abans no coneixien.

 • Hem fomentat l’interès per la història.

 • Connexió entre el passat i el futur.

Punts febles:

 • La part vivencial no la poden experimentar tots.

 • L’alumnat que té més habilitats comunicatives és el que té més protagonisme en l’acció.


9-. TALLER: RE-EVOLUCIÓ FEMENINA


Amb Ennigulart - Laboratori creatiu. Amb aquesta activitat es proposa una mirada cap al feminisme des de l'art fet per artistes contemporànies, diferenciant entre l'art fet per dones i l'art feminista, que pretén alterar els valors establerts per fixar les bases d'una nova manera de veure el món.


Motius d’implementació de l’acció:

Davant la necessitat d’aclarir conceptes com sexisme, feminisme, gènere…, aquesta proposta permet aclarir aquests conceptes.


Objectius de l’activitat:

 • Abordar la problemàtica de la desigualtat de gènere amb creativitat, humor, ironia i llibertat, treballant des de l’art (la il·lustració i el còmic).

 • Fomentar la capacitat crítica en l’alumnat.

 • Potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives de l’alumnat.

 • Visibilitzar la figura de la dona i les seves aportacions en les diferents disciplines.


Continguts treballats:

L’art com a eina per a visibilitzar i reconèixer situacions de desigualtat de gènere.


Cronograma: 17, 18 i 19 de desembre 2019.


Desenvolupament de l’activitat:

Els grups de primer d’ESO realitzen unes produccions feministes que es pengen al hall de l’institut i queden exposades.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • La reflexió que ha fet l’alumnat.

 • Les produccions han arribat a tota la comunitat educativa i, algunes d’elles han creat discussió, fent un primer pas cap al canvi de mirada.

Punts febles:

 • No tothom ha volgut exposar la seva producció.10-. MICROTEATRE AL CARRER PER LA DONA


Els grups de primer d’ESO representen unes peces teatrals a diferents indrets de Manacor, totes tracten diferents situacions de desigualtat.


Motius d’implementació de l’acció:

Davant l’evident necessitat de treballar cada dia més per a la prevenció de la violència de gènere, aquest any, el projecte de microteatre està dedicat a la desigualtat a la que s’enfronten a diari moltes dones. Desigualtat que sol ser estructural.


Objectius de l’activitat:

 • Prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica.

 • Fomentar la capacitat crítica i la creativitat en l’alumnat.

 • Potenciar la millores de les habilitats socials i comunicatives de l’alumnat.

 • Fomentar la igualtat mitjançant la creació, ambientació i interpretació d’obres teatrals de microteatre relacionades amb la dona.

 • Donar a conèixer a la població de Manacor i a altres centres educatius els estereotips actuals i els prejudicis sexuals que encara existeixen i que en ocasions no els tenim presents.

 • Sensibilitzar a la tota la comunitat davant els sentiments lligats a la discriminació social, laboral i escolar per a raons de gènere.

 • Conscienciar a la comunitat que la cultura popular transmet fet que mantenen aquesta discriminació.


Continguts treballats:

 • La violència de gènere

 • La discriminació laboral

 • Les relacions de parella sanes

 • La comunitat trans

 • Les relacions de poder en la societat actual

 • Els micromasclismes

 • L’herència cultural


Cronograma: primer i segon trimestre. Les funcions es representen el 6 de març.


Desenvolupament de l’activitat:

L’activitat consta de tres parts ben diferenciades.

La primera part, l’alumnat ha participat en uns tallers de dramatúrgia contemporània en els quals han creat 6 textos teatrals de microteatre relacionats amb la figura de la dona dins la història, la violència masclista ara i abans, discriminacions cap a la dona i cap el col·lectiu LGTBI, etc. La finalitat és que l’alumnat crei textos de denúncia social de temes d’actualitat que afecten als joves de manera directa i indirecta per a després interpretar-los en diferents localitzacions dins del municipi de Manacor.

La segona part, s’ha dedicat als assajos, confecció de vestuari i decorats.

La tercera part, consisteix en la representació de peces teatrals breus, d’una durada de 15 minuts aproximadament, on es tractaran temàtiques de micromasclismes. Les peces són creades i interpretades els propis alumnes de 1r d’ESO (de tots els grups). Les obres es representen en espais del municipi que estan oberts al públic: tres bars al centre del poble, l’espai na Camel·la, la residència de gent gran i la fundació Mossèn Alcover.

Des de les 9 del matí i fins les 13:30, es representen les obres a cada espai ininterrompudament. Així, l’espectador fa un recorregut per la ciutat i pot gaudir-les totes.

Les peces estan destinades a l’alumnat de sisè d’educació primària de les escoles del municipi, a l’alumnat d’alguns centres d’educació secundària i a la població de Manacor o a aquella persona que en aquell moment topi amb la funció.

Atès al gran nombre d’espectadors s’ha fet una feina de coordinació del recorregut amb els centres que participants i amb la policia local del municipi.

S’ha fet difusió de l’acte des del centre i també des de l’ajuntament. S’han elaborat uns llibres on apareix el recull de les peces de microteatre per a repartir a les escoles de primària del municipi, un programa de mà per a repartir, cartells informatius i xapes.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • Ha participat tot l’alumnat de primer d’ESO

 • L’acció ha traspassat les parets del centre.

 • L’impacte que ha tengut a la comunitat.

 • El gran nombre d’espectadors.

Punts febles:

 • Molta gent s’ha quedat sense veure les obres per problemes d’aforament.11-. TEATRE DE L'AULA UEECO "LA RATETA QUE LLEGIA A L'ESCALA"


Realització de l’obra de teatre basada en el conte “la rateta que llegia a l’escaleta per part de l’alumnat de l’aula UEECO.


Motius d’implementació de l’acció:

El nostre centre compta amb una unitat d’educació especial. La majoria de recursos per a la prevenció de la violència de gènere no tenen en compte les necessitats d’aquest alumnat. Per això, hem decidit fer aquesta activitat.

Aquesta activitat fomenta la coeducació i treballa la prevenció de la violència de gènere no sols amb el nostre alumnat, sinó també amb l’alumnat d'educació infantil que visualitzara l’obra de teatre.


Objectius de l’activitat:

 • Identificar els estereotips que s'imposen al paper de la dona.

 • Prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica.

 • Fomentar la capacitat crítica i la creativitat en l’alumnat.

 • Potenciar la millores de les habilitats socials i comunicatives de l’alumnat.

 • Fomentar la igualtat mitjançant la creació, ambientació i interpretació d’obres teatrals a partir d’un conte clàssic.

 • Criticar la invisibilitat i l'escassa consideració social i econòmica de les feines domèstiques.

 • Desmitificar l’amor romàntic.

 • Fomentar la coeducació des d’edats primerenques.

 • Donar informació sobre les relacions de parella coneixent els drets dins una relació.

 • Entendre que en una parella hi ha d'haver una relació d'igualtat i no de poder o de superioritat.

 • Ajudar els alumnes a aclarir dubtes sobre les relacions de parella.

 • Facilitar la introducció en un programa d'educació sexual.

 • Conscienciar a la comunitat que la cultura popular transmet fets que mantenen aquesta la discriminació entre homes i dones.


Continguts treballats:

 • La violència de gènere

 • L’amor respectuós i responsable

 • L’amistat

 • Les aficions

 • Les relacions de parella sanes

 • Les relacions de poder en la societat actual

 • Els micromasclismes

 • L’herència cultural

 • Les feines domèstiques


Cronograma: primer i segon trimestre.


Desenvolupament de l’activitat:

S’ha adaptat el conte “la rateta que llegia a l’escaleta” de Vivim del Cuentu.

L’alumnat de l’aula UEECO llegeix primer el conte clàssic de “la rateta que escombrava la rateta”, fa una reflexió sobre les relacions de parella, les tasques domèstiques, quines característiques es valoren en homes i en dones… A continuació, es llegeix l’altra versió del conte i es fa també una reflexió i comparació dels dos contes.

Entre tots es decideix canviar el final del conte “la rateta que llegia a l’escaleta”, la rateta no vol cercar un marit, decidim que vol trobar una persona amb qui compartir l’afició pels llibres.

La peça teatral es representa davant els alumnes d’educació infantil de les diferents escoles del municipi de Manacor.


Valoració de l’acció: Punts forts i punts febles:

Punts forts:

 • L’autoestima de l’alumnat de l’aula UEECO ha augmentat considerablement.

 • La gran acollida que ha tengut l’obra entre l’alumnat d’educació infantil dels centres de Manacor.

 • La reflexió que han fet els més petits de forma conjunta amb l’alumnat de l’aula UEECO.

Punts febles:

 • No hem realitzat totes les actuacions programades per a la interrupció de les classes pel COVID-19.