EQUIP

La comissió de coordinació treballa per aconseguir un objectiu comú per a sensibilitzar i prevencir, en totes les etapes educatives, la violència de gènere i el masclisme i potenciar l’educació emocional i sexual i la igualtat.

Imatge d'una xapa de coeducació

Amb les activitats realitzades es pretén també fomentar la capacitat crítica en els alumnes, mitjançant la investigació i l’anàlisis de la realitat en diferents àmbits i potenciar la millora de les habilitats socials i comunicatives dels alumnes.

MEMBRES DE L'EQUIP

Marga Bou Bauzá

Marisa Reyes Duran

Elena Bauzá Marí

Mateu Soler Rigo

Miquel Huertas Campins