YSGOL BRO PEDR 

Bydysawd Bendigedig

 Out of this world

Blwyddyn 5 & 6  / Year 5 & 6

Tymor yr Hydref 2022 / Autumn Term 2022

Croeso i'n gwefan ni - disgyblion blwyddyn 5 a 6. 

Dyma rai enghreifftiau o'n gweithgareddau dysgu.  

Welcome to our year 5 and 6 website. 

Here are some examples of our learning activities. 

Y 4 diben - Cwricwlwm i Gymru.   /   The 4 purposes - Curriculum for Wales.

Mae'r pedwar diben yn sail i’r holl waith o gynllunio a datblygu Cwricwlwm i Gymru 2022. 

The four purposes guide the whole design and development of Curriculum for Wales 2022.  

Rwy'n anelu i fod yn ddysgwr...  /  I am aiming to be a learner who is ...

A Fo Ben Bid Bont

Arwyddair yr ysgol allan o stori hynafol BENDIGEIDFRAN y Cawr o straeon y Mabinogi.

The school motto from the ancient story of BENDIGEIDFRAN the Giant 

from the Mabinogi collection.

Thema - Bydysawd Bendigedig

Theme - Out Of This World

Gwybodaeth Pontio i'r Sector Uwchradd. 

Information regarding transition to the Secondary Sector.

Cliciwch am wybodaeth / Click for information


https://sites.google.com/hwbcymru.net/pontio-ysgolbropedr


COFIWCH       /     REMEMBER