Zorgbeleid

Onze visie op zorg

Ik ben juf Chrissy, de zorgcoördinator.

Ik ben het aanspreekpunt voor al wie met zorg te maken heeft: ouders, klasleerkracht, zorgleerkrachten, CLB, externe diensten, …

U kunt elke dag om 8u op school bij mij terecht, een afspraak voor een ander moment is steeds mogelijk.

Contact

Als het niet loopt zoals we wensen...

We voorzien voldoende middelen en lestijden om kleine en grote zorgen op te vangen.

In heel wat klassen van de lagere school werken we met team-teaching. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht op diverse manieren. Zo kan de groep gesplitst worden in homogene of heterogene groepen, kan de klasleerkracht de zorgleerlingen ondersteunen terwijl de zorgleerkracht de andere leerlingen begeleidt,...

De zorgleerkrachten vangen ook de klassen op van de leerkrachten die deeltijds aan de slag zijn.

Ons zorgteam

zorgleerkracht 1ste graad

zorgleerkracht 3de leerjaar

zorgleerkracht bovenbouw