Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

Onze school is een leefgemeenschap

  • We gaan op een correct wijze met elkaar om
  • We werken loyaal samen met anderen
  • We respecteren elkaars eigenheid


Onze school is een leergemeenschap

  • We bieden onze kinderen een brede basisvorming en willen al hun talenten laten ontwikkelen
  • We stemmen ons aanbod af op de noden van onze kinderen
  • We willen onze kinderen actief betrekken bij het leren en hun zelfstandigheid stimuleren
  • We willen een dynamische school zijn met aandacht voor deskundigheid en vernieuwing


Onze school is een geloofsgemeenschap

  • We vertellen aan onze kinderen over Jezus
  • We gaan vanuit onze geloofstraditie in dialoog met andere levensvisies
  • We leven de waarden voor die ge├»nspireerd zijn op het evangelie