Ieder kind kansrijk in de wereld

Wij zijn Filios Scholengroep

Sinds 1 januari 2022 is de fusie tussen Filios Scholengroep en SKPO Novum een feit. We zijn een krachtige organisatie van 20 basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Onze scholen verzorgen katholiek en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch), Oss (Geffen, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen en Oss) en Den Bosch (Nuland en Vinkel).

Hier gaan we samen voor

De scholen van Filios Scholengroep staan midden in de maatschappij en verbinden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. We zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen. Leerlingen leren kennis en sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de snel veranderende maatschappij. We verzorgen goed onderwijs in de regio: krachtig en professioneel!


We zijn trots op onze nieuwe organisatie. Trots op onze naam Filios Scholengroep én op ons eigentijdse logo.

Onze naam is betekenisvol. Filios is Latijn voor ‘kinderen’. Scholengroep vertelt wat we zijn.

De kleur donkerblauw staat symbool voor de manier waarop we dat doen: krachtig en professioneel. Met het uitroepteken vertellen we dat we voor kwalitatief goed onderwijs staan. Tegelijkertijd is het uitroepteken een speels element dat verwijst naar onze doelgroep: kinderen. Het oranje staat voor wat we koesteren. We vinden een goede relatie met collega’s, kinderen, ouders en samenwerkingspartners belangrijk. En we zijn een aantrekkelijke werkgever die échte aandacht heeft voor medewerkers.

Sámen vinden we belangrijk. Net als geborgenheid. Dat laten we zien met de haken. Ze vormen een open kader rond onze naam. Zo laten we zien dat we midden in de maatschappij staan. Om de haken op te laten vallen, kregen ze de in het oog springende kleur rood. Met de punt in warm oranje als speels accent.

Jaarbeeld 2022

Het jaar 2022 heeft vooral in het teken gestaan van harmonisatie van twee organisaties. Na een zorgvuldig fusieproces zijn alle mensen binnen de nieuwe organisatie betrokken bij de doorontwikkeling van Filios Scholengroep.

Naast het harmoniseren van ‘standaard’ beleidsstukken hebben we vooral ingezet op het leren spreken van dezelfde ‘onderwijstaal’. Het proces dat heeft geleid tot het nieuwe koersplan heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. In dit proces hebben alle medewerkers en geledingen hun aandeel gehad. Gezamenlijk hebben we de opdracht van Filios Scholengroep herijkt en hebben we de beloften aan onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers verwoord. Als bestuur zijn we trots op het eindresultaat van het nieuwe koersplan ‘Ieder kind kansrijk in de wereld’. 

Bovenstaande harmonisatie-processen hebben tijd en aandacht gevraagd, naast de dagelijkse gang van zaken op de scholen en het bestuurskantoor. Tegelijkertijd hebben we het afgelopen jaar nadrukkelijker te maken gekregen met het steeds verder oplopende lerarentekort en een vergrote instroom van nieuwkomende, anderstalige leerlingen. Ook voor deze groep leerlingen hebben we gedaan wat mogelijk was om hen een vertrouwde plek op onze scholen te bieden.

Filios Scholengroep doet er alles aan om de continuïteit van het onderwijs zo optimaal mogelijk te houden. Vanuit deze houding ontstaan er steeds meer creatieve ideeën die als bewonderenswaardig kunnen worden bestempeld. Als bestuur zien we de veerkracht van onze teams en zeker ook van de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Ouders mogen van Filios Scholengroep verwachten dat er maximaal wordt ingezet op goed kwalitatief onderwijs. Die opdracht is voor ons als bestuur en voor de teams op de scholen meer dan duidelijk en daar doen we elke dag alles aan om dat te blijven verwezenlijken.

Middels bijgesloten jaarbeeld brengen we je graag op de hoogte van enkele ontwikkelingen in het afgelopen jaar.