Leerplicht en vakanties


Vanaf wanneer is je kind leerplichtig

In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. Vanaf vier jaar mogen kinderen echter al naar school. Voor veel kinderen van vier of vijf jaar is de schooldag vermoeiend. Daarom is het niet verplicht dat ze de hele week naar school gaan. Tot zes jaar mag je kind vijf uur per week thuisblijven. Dit gaat altijd in overleg met de directeur van de school van je kind.

Leerplicht en vakanties

Elke school communiceert op haar website of via andere kanalen het vakantierooster van het lopende schooljaar.

Het kan voorkomen dat je voor je kind extra vrij moet vragen. Dat kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld in verband met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Meestal kan de directeur van de school beslissen of je kind vrij krijgt van school. De directeur kan in voorkomende gevallen doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar.

Als het om langer dan tien dagen gaat, over verlenging van vakanties of over extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om, beslist de leerplichtambtenaar hier echter altijd over. Hieronder staan de gegevens van de leerplichtambtenaren van de scholen van Filios Scholengroep.


Leerplichtambtenaar gemeente Bernheze en gemeente Oss

RBL-BNO, tel: 0412-629070 | e-mail: info@rblbno.nl

Leerplichtambtenaar gemeente ’s-Hertogenbosch

Tel: 073-6155155 | e-mail: leerplicht@s-hertogenbosch.nl