Onze slogan

“Samen leren voor het leven!”Volg ons op Instagram of Facebook!


Onze opdracht (missie en visie)

Basisschool Sint Jozef is een dorpsschool in het prachtige Lithoijen. Bij ons werken team, ouders en kinderen volop samen. Deze verbondenheid zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en elke dag kunnen groeien. 


Welbevinden en betrokkenheid zien we als de basis voor fundamentele ontwikkeling. We willen dat kinderen plezier ervaren op het moment dat ze stappen maken en trots zijn op hetgeen ze bereiken. Zo kunnen zij een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.


Door goed onderwijs in een rijke leeromgeving verwerven en versterken kinderen hun kennis, vaardigheden en executieve functies. Ze ontdekken waarin ze goed zijn en waarin ze kunnen groeien. Zo creëren we een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren. Daarbinnen krijgen kinderen ruimte om eigen keuzes te maken in hun leerproces.


Kortom: op basisschool Sint Jozef kunnen kinderen opgroeien tot zelfsturende, kritische burgers die klaar zijn om de wijde wereld in te trekken. Daar zijn we trots op!


Onze kernwaarden


Wij werken vanuit vertrouwen. We gunnen ook kinderen vertrouwen in zichzelf en in de ander. 

We luisteren naar elkaar, accepteren elkaar en houden rekening met elkaar in een basishouding van gelijkwaardigheid. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, zich welkom en gewaardeerd voelt. 

Wij stimuleren ieder in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het geven van verantwoordelijkheid aan de ander. 

We willen dat kinderen plezier hebben in leren en trots zijn op de stappen die ze zetten. Op onze school hebben we het samen fijn!

Op de hoogte blijven?

Belangrijke informatie delen wij via onze nieuwsbrief in Parro.
Parro is ons communicatiemiddel met ouders. (https://talk.parro.com/ )