"Elkaar inspireren en helpen ontwikkelen van de talenten van morgen"

Onze missie

Maak kennis met basisschool Sint Jozef Lithoijen

In een veilige (leer-)omgeving, waarbij samenwerking en zelfstandigheid wordt gestimuleerd, worden kinderen op Sint Jozef begeleid in hun ontwikkeling om met doelgerichte en toekomstgerichte vaardigheden te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Op Sint Jozef werken team, ouders en kinderen samen. Deze verbondenheid zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen, dit zien wij als de basis om tot ontwikkeling te komen. We willen dat kinderen plezier ervaren op het moment dat ze stappen maken in hun ontwikkeling, trots zijn op hetgeen ze bereiken en hierdoor een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, kritische burgers die ruimte krijgen om eigen keuzes te maken in hun leerproces. We bieden hulp bij het ontdekken van hun talenten. Door te werken aan eigen leerdoelen, investeren we in ontwikkeling van kinderen en creëren we gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren.

Op de hoogte blijven?

Belangrijke informatie delen wij via onze nieuwsbrief met ouders. De nieuwsbrieven van het huidige schooljaar kunt u vinden onder het kopje Nieuws.


Scholenkrant Oss