Benvinguts a l'espai de salut de l'Escorial

En aquest espai web podeu consultar totes les accions que es fan en la línia de la prevenció i la millora de la salut a l'escola, i accedir als recursos que s’utilitzen a l’aula durant la realització de les activitats d’educació per la salut. També hi podeu trobar l'històric de les xerrades de salut que l'escola organitza juntament amb Bayés escola, l’AMPA i l’Ajuntament de Vic.

Què entenem per salut?

A l’escola entenem que la salut és un estat complet de benestar físic, psíquic i social, i no només l’absència de malalties. Per tal que els nostres alumnes puguin assolir aquest estat de benestar global, l’escola realitza un conjunt d’actuacions a través de l’equip psicopedagògic, la infermera escolar i els equips docents.


Els psicopedagogs de l’escola vetllen per acompanyar el creixement dels alumnes mitjançant un itinerari psicopedagògic, el qual contempla un seguit d’actuacions per les diferents etapes educatives, tenint present el procés evolutiu i maduratiu de cada alumne. Aquestes actuacions van des de la detecció precoç de qualsevol necessitat educativa específica en els més petits fins a l’orientació professional per als més grans. Conjuntament amb els equips docents, l’equip psicopedagògic potencia les trajectòries individualitzades dels alumnes, amb l'objectiu de desenvolupar els millors talents de cada un i atendre la diversitat de les aules.


L'escola ofereix, amb col·laboració amb Bayés Escola, el servei d’infermeria escolar. Una infermera professional dona suport en tot l’horari lectiu als alumnes, atenent-los en qualsevol circumstància d’accident o de salut, donant suport i assessorament als equips de docents i realitzant tasques d’educació per la salut a les aules.

La salut a l'aula