ESTRATÈGIA 

DIGITAL 

DE CENTRE

Preàmbul

En el Projecte Educatiu de Centre (PEC) queden recollides totes les descripcions del propi centre, a tots els nivells. Com no podia ser d'una altra manera, també queden recollides les descripcions sobre l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), les quals es farà menció al següent enllaç.

Google Workspace

El centre disposa d'una col·laboració amb el paquet Google Workspace per a l'educació. Permetent l'ús de les Apps com: Calendar, Classroom, Drive, Gmail, Meet, entre moltes d'altres. 

SM Educamos

Plataforma Educativa per a la gestió de l'alumnat i les famílies a títol de comunicació, avaluació i control de l'assistència de l'alumnat.

iPad - Apple

El centre pertany a la Fundació Escolàpies la qual aposta per l'ús de l'iPad com eina pedagógica del canvi i l'adquisició de la Competències Digitals, d'acord amb la legislació.

Jamf School

Plataforma de supervisió i gestió dels iPads mitjantçant perfils instal·lables en el dipositiu. S'apliquen restriccions amb un filtre de temps a nivell d'ús d'aplicacions i prohibició de pàgines web, entre moltes d'altres funcions.

Extreme Cloud IQ

Plataforma de gestió d'usuaris i dispositius que es connecten a la xarxa Wi-Fi mitjançant els Access Point. 

Xarxes Socials