Schedule/Calendar

 EP High School Events Calendar 

Schedule for Regular School Days (Quarter 1)

Red Days (Monday & Thursday)


7:25 am - 8:50 am (75 min) Period 2 

8:55 am - 10:15 am (80 min)      Period 3

10:20 am - 12:15 pm  (90 min)   Period 4

10:20 am - 10:45 am Lunch 1

10:50 am - 11:15 am Lunch 2 

11:20 am - 11:45 pm Lunch 3

11:50 am - 12:15 pm Lunch 4  

12:20 pm - 1:45 pm (85 min)      Period 1

All Days (Wednesday)


7:25 am - 8:05 am (40 min)       Period 1

8:10 am - 8:50 am (40 min)      Period 2

8:55 am - 9:35 pm  (40 min)     Period 3

9:40 am - 10:20 am  (40 min)   Period 4

10:25 am - 11:05 am  (40 min) Period 5

11:10 am - 11:50 am  (40 min) Period 6

11:55 am - 12:35 pm  (40 min) Period 7

White Days (Tuesdays & Fridays)


7:25 am - 8:50 am (75 min) Period 7 

8:55 am -10:15 am (80 min)        WIN 

10:20 am - 12:15 pm  (90 min)   Period 5

10:20 am - 10:45 am Lunch 1

10:50 am - 11:15 am Lunch 2 

11:20 am - 11:45 pm Lunch 3

11:50 am - 12:15 pm Lunch 4  

12:20 pm - 1:45 pm (85 min)      Period 6