Stärkt digital kompetens i styrdokumenten

Välkommen till Kungälv kommuns lärmodul om skolans reviderade styrdokument! Denna sida kommer vara våra grundskolors bas under lärgruppsarbetet om stärkt digital kompetens i styrdokumenten HT 2017. Här finns information om höstens lärträffar samt materialet till varje lärträff. Lycka till med arbetet ute på skolorna!