Digitala verktyg

Här hittar elever, personal och vårdnadshavare information rörande IKT-användningen på skolan. IKT står för informations- och kommunikationsteknik.