SCHOOLBESTUUR

Schoolbestuur Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen

https://www.cksa.be/

SCHOOLBESTUUR


Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.

Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs zowel op materieel als pedagogisch gebied.


Adres :

Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (C.K.S.A.)

Otto Veniusstraat 22 - 2000 Antwerpen

tel. 03/233 36 87


Afgevaardigd beheerder : dhr. G. Van Kerckhoven

Pedagogisch opdrachthouder : dhr. K. Dedapper


DE SCHOLENGEMEENSCHAP


Onze school behoort tot de scholengemeenschap Groepering CKSA.  Deze is samengesteld uit een 30-tal scholen en telt een 8000 leerlingen.