INFO

Schooluren

Leefgroepenwerking kleuterschool
Ons doel is dat elk kind zich evenwichtig en veelzijdig kan ontplooien.
Wij proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat alle kleuters zich thuis voelen in onze school en dat ze graag komen.
Het concept van onze kleuterschool is gebaseerd op het feit dat een kind leert uit ervaringen en dit binnen het dagelijks klasgebeuren.
We noemen dit ‘ervaringsgericht’ onderwijs.
We willen de kleuters zoveel mogelijk ervaringen laten opdoen door:
- een ruim aanbod van verschillende activiteiten en materialen
- hun motivatie en nieuwsgierigheid te prikkelen
- ze uitdagingen te laten aangaan
- hen te bevestigen in wat ze kunnen
- hen te vertrouwen en raad te geven

Lees meer...

Kijkmomenten instappertjes

Als uw kleuter instapt krijgt u samen met uw kind de kans om te komen kijken naar het klasje en kan u met eventuele vragen  terecht bij de klasjuf.

klik hier voor de data

Voor- en nabewaking

Ineten

Lopende schooljaar


- na telefonische afspraak met de directie: 03 568 63 78
- via email: info@debrenne.be


Wat moet u meebrengen bij inschrijving ?
- paspoortje kind
- rijksregisternummer van uw kind
- voor de lagere school: ook het rapport van de vorige school

VOOR HET VOLGENDE   SCHOOLJAAR

Eerst aanmelden, dan pas inschrijven.

Klik hier voor alle info