Vastenproject 2023

Onze school heeft een jarenlange traditie om tijdens de vastenperiode projecten op poten te zetten ten voordele van een goed doel. Soms steunden we een actie dichtbij huis, een andere keer zochten we een project in een Derdewereldland. Dit jaar zetten we een actie op touw ten voordele van de organisatie:

Fedasil Kapellen

Onze school gaat zich inzetten voor alle jongeren die in het asielcentrum wonen. Om zo goed mogelijk te integreren, proberen ze hen zoveel mogelijk te ondersteunen. Naar school gaan is er al zeker een groot deel van, maar meedoen met een sport- of een jeugdvereniging, workshops of andere activiteiten is ook een heel groot onderdeel van hun integratie.

Wij gaan hen hierbij helpen! Met het geld dat wij inzamelen, wordt er sportmateriaal, knutselmateriaal en lidmaatschappen aangekocht.


Lees hier alle info betreffende ons vastenproject...

>>> Vastenvoettocht: vrijdag, 31 maart 2023 (exacte uur volgt)

Heb jij je al afgevraagd waar asielzoekers vandaan komen? Waarom ze op de vlucht zijn? Hier in Belgie zoekt Fedasil een opvangplek voor hen. Maar hoe ziet zo'n opvangcentrum er eigenlijk uit? En wat doen mensen daar een hele dag? 

https://www.fedasil.be/nl/film 


Opvangcentrum Kapellen

Kazerneweg 35 - 2950 Kapellen

T 03 660 19 00

info.kapellen@fedasil.be 

https://www.fedasil.be/nl/kapellen 

Inschrijven/aanmelden

Ons opvoedingsproject

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld, zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen. We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Onze school schreef zijn opvoedingsproject uit rond volgende peilers :

Een schooleigen christelijk opvoedingsproject - Uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

A. Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

B. De werking aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

C. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

D. Onze school als gemeenschap en als organisatie.


U kunt de volledige tekst lezen in bijlage 1, achteraan in het schoolreglement.

Steun onze schoolraad.

Meer info: klik hier