Graag nodigen we al onze kleuters die starten op 2 september, samen met hun ouders, uit op ons ‘openklasmoment’ op

dinsdagavond 27 augustus 2024.

Doorlopend van 16.00u tot 18.00u 

staan wij er speciaal voor jullie!


Jullie kunnen de klas van uw kind al eens bekijken en kennismaken met de nieuwe juf.

Ons opvoedingsproject

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld, zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen. We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Onze school schreef zijn opvoedingsproject uit rond volgende peilers :

Een schooleigen christelijk opvoedingsproject - Uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

A. Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

B. De werking aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

C. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

D. Onze school als gemeenschap en als organisatie.


U kunt de volledige tekst lezen in bijlage 1, achteraan in het schoolreglement.

Steun onze schoolraad.

Meer info: klik hier