Ons opvoedingsproject

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld, zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen. We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Onze school schreef zijn opvoedingsproject uit rond volgende peilers :

Een schooleigen christelijk opvoedingsproject - Uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

A. Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

B. De werking aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

C. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

D. Onze school als gemeenschap en als organisatie.


U kunt de volledige tekst lezen in bijlage 1, achteraan in het schoolreglement.

Inschrijven/aanmelden

→ wij hebben de capaciteit per klas verlaagd naar 25 kinderen per klas, daar dit vroeger 30 was. Deze beslissing hebben we genomen in goed overleg met de schoolraad.

Inschrijven tijdens het lopende schooljaar: neem contact op met de school om een afspraak te maken

  • telefonisch 03 568 63 78

  • email: info@debrenne.be

Inschrijvingen voor 2023-2024 dienen te gebeuren via het aanmeldsysteem van de Stad Antwerpen.

Info volgt zo spoedig mogelijk.

Lees hier alle info...

Kijkmomenten instappers: klik hier voor de data

Als uw kleuter instapt krijgt u samen met uw kind de kans om te komen kijken naar het klasje en kan u met eventuele vragen terecht bij de klasjuf.

Steun onze schoolraad.

Meer info: klik hier