- eerst aanmelden via www.meldjeaan.antwerpen.be

- Onze school volgt de richtlijnen van het LOP Antwerpen.

- Inschrijvingen moeten ALTIJD eerst via de aanmelding gebeuren.

- Ouders worden vanaf 9 januari 2023 door Stad Antwerpen zelf op de hoogte gebracht (brief, folders...).

Woont u niet in een deelgemeente van de Stad Antwerpen, dan kun U vanaf die datum ook een folder bekomen via de school.


Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas na de aanmeldingspeiodes inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zijn er in veel scholen al geen vrije plaatsen meer. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden.


Onze letterkinderen stappen automatisch over naar het 1e leerjaar. U hoeft hen dus NIET aan te melden, ook al staat dit in de briefwisseling die u van Stad Antwerpen zal ontvangen. Doet u dit toch dan zullen wij deze aanmelding verwijderen.


Inschrijven/aanmelden

wij hebben de capaciteit per klas verlaagd naar 25 kinderen per klas, daar dit vroeger 30 was. Deze beslissing hebben we genomen in goed overleg met de schoolraad.

Inschrijven tijdens het lopende schooljaar: neem contact op met de school om een afspraak te maken


Inschrijvingen voor 2023-2024 dienen te gebeuren via het aanmeldsysteem van de Stad Antwerpen.

Lees hier alle info...

TIJDLIJN aanmelden en inschrijven 2023-2024

Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel

 • Aanmelden:
  vanaf woensdag 18/01/2023 (9.30u) t/m vrijdag 03/02/2023 (17.00u)

 • Inschrijven:
  na afspraak 03/568 63 78 of email
  info@debrenne.be
  - dinsdag, 28/02/2023 t/m dinsdag 21/03/2023
  - maandag 24/04/2023 t/m maandag 15/05/2023


Alle andere kinderen (‘reguliere periode’)

 • Aanmelden:
  vanaf dinsdag 28/02/2023 (9.30u) t/m dinsdag 21/03/2023 (17.00u)

 • Inschrijven:
  na afspraak 03/568 63 78 of email
  info@debrenne.be
  - maandag 24/04/2023 t/m maandag 15/05/2023Vrije inschrijvingen

 • vanaf dinsdag 23/05/2023 (9.00u)

 • na afspraak 03/568 63 78 of email info@debrenne.be

Ons opvoedingsproject

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld, zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen. We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Onze school schreef zijn opvoedingsproject uit rond volgende peilers :

Een schooleigen christelijk opvoedingsproject - Uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

A. Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

B. De werking aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

C. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

D. Onze school als gemeenschap en als organisatie.


U kunt de volledige tekst lezen in bijlage 1, achteraan in het schoolreglement.

Kijkmomenten instappers: klik hier voor de data

Als uw kleuter instapt krijgt u samen met uw kind de kans om te komen kijken naar het klasje en kan u met eventuele vragen terecht bij de klasjuf.

Steun onze schoolraad.

Meer info: klik hier