Schoolfeest 6 mei 2023

Plaats 6 mei 2023 maar al in uw kalender. Eindelijk kunnen we terug plannen maken voor een spetterend schoolfeest!

Onze kinderen, groot en klein, kan u zien schitteren op het podium. Er zijn kraampjes voorzien voor kleuters maar ook voor wat oudere kinderen. Op deze dag kunnen jullie genieten van een drankje, een kippenmaaltijd, iets lekkers van het hamburgerkraam, snoepjes, dessertjes,… Verdere info volgt na de paasvakantie. 

Om van deze dag een groot succes te maken, zijn er vele handen nodig. 

Daarom willen wij graag een beroep doen op de medewerking van enkele bereidwillige ouders en oud-leerlingen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe vlotter het werk. Zelfs indien u maar enkele uurtjes kan meehelpen bent u al zeer welkom. Je kan je naam doorgeven via onderstaande knop.  

Alvast een hele dikke dankjewel aan iedereen die een handje kan komen helpen!

Vastenproject 2023

Ook dit jaar zetten wij ons in voor onze medemens in nood tijdens de vastenperiode. 

Tijdens de voorbije jaren hoorden we vaak op het nieuws over oorlogen, natuurrampen, en meest recent de grote aardbevingen in Turkije en Syrië. De getroffen mensen moesten alles achterlaten en wisten vaak niet waar ze terecht gingen komen. Graag wilden wij met onze school hen een hart onder de riem steken en ons kleine steentje bijdragen.


Onze kinderen van De Brenne spaarden geld om de jongeren van Fedasil Kapellen te steunen. Met het gespaarde bedrag zullen zij lidgeld kunnen betalen voor sport- of jeugdvereniging, net zoals sportmateriaal en ander materiaal dat ze nodig hebben voor hun hobby’s te kunnen uitoefenen. Dit wordt sterk gestimuleerd om zo snel mogelijk geïntegreerd te geraken.


Om als school een financiële bijdrage te kunnen leveren, liep er tijdens de vastenperiode een geldinzamelingsactie in de vorm van een sponsortocht. Uw kind kreeg in de week van 13 maart een sponsorkaart mee. Weet overigens dat alles volledig vrijblijvend is. 

Jullie spaarden een geweldig bedrag van € 3 454,81 . De school zal hier bijpassen zodat we een heel mooi totaalbedrag van € 3 500 kunnen schenken aan deze organisatie. 

Heb jij je al afgevraagd waar asielzoekers vandaan komen? Waarom ze op de vlucht zijn? Hier in België zoekt Fedasil een opvangplek voor hen. Maar hoe ziet zo'n opvangcentrum er eigenlijk uit? En wat doen mensen daar een hele dag? 

https://www.fedasil.be/nl/film 


Opvangcentrum Kapellen - Kazerneweg 35 - 2950 Kapellen

T 03 660 19 00 - info.kapellen@fedasil.be 

https://www.fedasil.be/nl/kapellen 

Inschrijven/aanmelden

Ons opvoedingsproject

Opvoeden is de jonge mens begeleiden tot hij bekwaam is als volwassen persoon in de hem gegeven wereld, zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, te aanvaarden en te realiseren in een open relatie met en in dienst van anderen. We verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Onze school schreef zijn opvoedingsproject uit rond volgende peilers :

Een schooleigen christelijk opvoedingsproject - Uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

A. Een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod.

B. De werking aan een doeltreffende didactische aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat.

C. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

D. Onze school als gemeenschap en als organisatie.


U kunt de volledige tekst lezen in bijlage 1, achteraan in het schoolreglement.

Steun onze schoolraad.

Meer info: klik hier