Ways of Seeing

WAYS OF SEEING

Ways of Seeing är en dans- och rörelseterapeutisk metod som är inriktad på spädbarns och barns psykiska hälsa samt relationen mellan föräldrar och barn. Kärnan i dans- och rörelseterapin är tron att all form av icke-verbala handlingar är potentiell kommunikation. Inom Ways of Seeing står barnet centralt och metoden ger varje barn, oavsett ålder och förmåga, möjlighet att dela tankar och känslor i en miljö som är lekfull och som tar hänsyn till individuella behov, kommunikationsstilar och eventuella sensoriska känsligheter. Målet med Way of Seeing-metoden är att stödja varje barn i att känna sig sedd, förstådd och lyssnad till genom kreativa upptäcktsfärder. Målet är även att stödja och ge föräldrar verktyg för att se, förstå, lyssna och hålla sitt barn på det sätt som just deras barn behöver. Dans, rörelse, musik, lek och kroppsmedvetenhetsövningar är de viktigaste verktygen för kommunikationen. Barnen får möjlighet att uttrycka sig samtidigt som de tränar på viktiga färdigheter i kommunikation, självreglering och socialt samspel. Aktiviteterna stödjer utvecklingen av intersubjektivitet genom att hjälpa barnen (och eventuellt föräldrarna) att lära sig tänka på, prata om och läsa av icke-verbala uttryck, kroppsspråk, tankar och känslor – både sina egna och sina kompisars – genom att följa och reagera på handlingar och personliga kreativa uttryck.

Den dans- och rörelseterapeutisk metoden Ways of Seeing är utvecklad av dr Suzi Tortora som är dans- och rörelse psykoterapeut verksam i USA. I dagsläget är vi ett tiotal terapeuter utspridda över hela världen som är utbildade, specialiserade och certifierade utövare i metoden.

Foto Johanna Egemar